Naujausi objektai

Iš viso objektų:
19984
Paskutinis atnaujinimas:
2023-09-28

N1 Видъ по сломке дома, безъ... : [brėžinys]

Peržiūrėti

„Тысяча восемьсотъ сорокъ девятого Года Октября Месяца 24 дня Заключенъ сей договоръ владельцемъ,…

Peržiūrėti

„Wypis z Xiąg Głłch Trybunalnych w Nowogrodku Odprawowanych"

Peržiūrėti

даю сею квитанциею Господину Ротмистру Константину Евстафиевичу... : [pakvitavimai]

Peržiūrėti

Widymus z Xiąg Ziems Xtta Żmudzk

Peržiūrėti

Przychod żyta z krestencyi Pogirel i Borejsz... : [sąrašai]

Peržiūrėti

„Ja Agnieszka Sakinowa bywsza Andrzeiowa Fisztymberkowa maiorowa JKm potym Jerzyna Zegrza Wołminska…

Peržiūrėti

„Ja Konstantia Mikolaiewna Steygwiłowna Jerzyna Downarowiczowa czynie wiadomo y zeznawam tym moim…

Peržiūrėti

Księga Przychodu i Rozchodu Pieniędzy... : [registracija]

Peržiūrėti

Kopia Ograniczenia Tego Starostwa Skirstymonia

Peržiūrėti