Skaitmeninės kolekcijos

LDK teismų knygos

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų knygos – vienas įdomiausių Vilniaus universiteto bibliotekos istorinių rinkinių. Jį sudaro beveik šeši šimtai 1540–1845 m. rankraštinių aktų knygų ir jų fragmentų. Dokumentų tekstai rašyti kanceliarine slavų, lenkų, lotynų ir rusų kalbomis įvairiose LDK (XVI–XVIII a.) ir Rusijos imperijos (XIX a.) teismo įstaigose. Ši kolekcija, kuri atspindi plačią politinę, juridinę, socialinę ir ekonominę Lietuvos istorijos panoramą, praeities buitį, visuomeninę bei individualią psichologiją, gali būti naudojama vykdant sinchroninius ir diachroninius LDK tyrinėjimus. Teismų knygos yra svarbus šaltinis kalbų istorijai, istorinei geografijai, genealogijai tyrinėti.

2012–2014 m. Lietuvos mokslo taryba finansavo Vilniaus universiteto bibliotekos parengtą projektą „LDK teismų knygų, saugomų Vilniaus universiteto bibliotekoje, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sukūrimas“. Projekto metu buvo suskaitmenintos 205 teismų knygos, parengti trumpieji suskaitmenintų teismų knygų aprašai, taip pat aprašyta 2500 teismų knygas sudarančių dokumentų.

2020 m. „LDK teismų knygų“ projektas integruotas į naująją skaitmeninių kolekcijų svetainę.