Skaitmeninės kolekcijos

Fotografija

Ikonografinį Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinį sudaro įvairių profesionalių fotografų ir fotografų mėgėjų kūriniai, fotografijų kolekcijos ir pavieniai darbai, kuriuose vaizduojama gamta, architektūros paminklai, žmonių portretai, įvairių tautų ir etninių grupių tipažai, archeologinių kasinėjimų radiniai.

Rinkinyje yra saugomi žymių Lietuvos fotografų Juozapo Čechavičiaus, Stanislovo Filibero Flerio, brolių Mirono ir Leono Butkovskių, pirmosios Lietuvos fotografės moters Paulinos Mongirdaitės, Jano Bulhako, Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių ir kitų darbai, o taip pat gausi Vilniaus universiteto 1950–1981 m. organizuotų etnografinių ekspedicijų metu darytų fotografijų kolekcija bei baltarusių etnografo ir archeologo Isako Serbovo ekspedicijų po Polesės regioną (1910–1913) fotografinė ataskaita, kurią sudaro 442 paties autoriaus anotuotos fotografijos iš įvairių tuometės Minsko gubernijos apskričių.