Skaitmeninės kolekcijos

Apie

Nuo šiol tūkstančiai spausdintų ir rankraštinių tekstų, žemėlapių, meno objektų vaizdų iš Vilniaus universiteto bibliotekos kultūros ir mokslo paveldo rinkinių laisvai prieinami naujoje bibliotekos skaitmeninių kolekcijų svetainėje. Čia suteikiama galimybė naršyti ir ieškoti skaitmenintų dokumentų iš retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar fotografijos rinkinių, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui. Taip pat pateikiama informacija apie nacionalines ir tarptautines skaitmeninimo iniciatyvas bei projektus.

Popieriaus restauravimas ir knygrišyba

Vilniaus universiteto bibliotekoje dokumentų restauravimo tradicija, lyginant su kitomis Lietuvos bibliotekų dokumentų restauravimo dirbtuvėmis, atsirado anksčiausiai. Čia jau daugiau kaip 50 metų restauruojami unikalūs bibliotekos fonduose saugomi rankraščiai ir reti dokumentai, kurie turi būti išsaugoti ateities kartoms. Toks atsakingas darbas reikalauja itin aukštos kvalifikacijos, įvairių žinių (istorijos, meno, chemijos, mikrobiologijos ir kt.), geros techninės tyrimų bazės.

Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų kolekcijų dokumentai dažniausiai yra rašyti ar spausdinti ant popieriaus. Atsižvelgiant į tai, jog popierius yra jautri organinė medžiaga, labai svarbu užtikrinti dokumentams tinkamas saugojimo sąlygas, tokiu būdu sustabdant dokumentų bei juose užfiksuotos informacijos irimo ir nykimo procesus. Šiuose vaizdo įrašuose pamatysite pagrindinius popieriaus bei įrišų restauravimo procesus.

Skaitmeninimas

Vilniaus universiteto biblioteka yra viena pirmųjų šalies atminties institucijų, kuri ėmėsi skaitmeninti Lietuvai ir pasauliui reikšmingus dokumentinio kultūros paveldo objektus. Šiuo tikslu bibliotekoje buvo įkurtas Skaitmeninimo skyrius, vėliau tapęs Dokumentinio paveldo išsaugojimo skyriaus dalimi. Taip VU biblioteka aktyviai įsitraukė į nacionalinius ir tarptautinius kultūros paveldo išsaugojimo skaitmeninėje erdvėje projektus, užtikrindama čia saugomo dokumentinio paveldo prieinamumą kiekvienam vartotojui.