Skaitmeninės kolekcijos

Rankraščiai

Rankraščių skyriuje saugoma per 300 tūkstančių įvairių rūšių XIII–XXI a. dokumentų lietuvių, lotynų, lenkų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) kanceliarine slavų, rusų, vokiečių, anglų, hebrajų ir kitomis kalbomis. Jie suskirstyti į daugiau nei 300 didesnės ar mažesnės apimties archyvinių fondų.

Didelė dalis medžiagos susijusi su Vilniaus universitetu ir jo istorija: įvairių universiteto laikotarpių, senojo universiteto profesorių ir šių dienų mokslininkų asmenų archyvai, disertacijų, diplominių darbų rinkiniai, etnografinių, tautosakinių ir kraštotyrinių ekspedicijų medžiaga, draugijų archyvai. Čia saugoma ir dalis Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dokumentų, perduotų 1952–1953 m. Nemažą dokumentų dalį sudaro LDK teismų aktai, jos teritorijoje veikusių konfesijų, vienuolynų ir bažnyčių administravimo, pastoracinės ir edukacinės veiklos bei turto dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvų fragmentai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, Rusijos Šiaurės Vakarų krašto gubernijų administracijos, švietimo įstaigų archyvai, redakcijų, draugijų, bažnytinių institucijų fondai ir specialieji rinkiniai (pergamentai, fotografijos, gaidos, architektūriniai brėžiniai, planai ir piešiniai, žemės planai, autografai).