Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Kalba

Vieta

Teisės

 • Antraštė
  „Я Щастный Богуматка писарь кгродский Виленский...". [Įgaliojimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2783
  Data
  1598 10 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Bartłomieia Markiewicza Rusteyka...". [Susitaikymo sutartis]
  Šifras
  F5-A2-484
  Data
  1637
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Kūrėjas
  Dybowski
  Šifras
  F5-A20-4113
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Trečiųjų teismo sprendimas byloje dėl vagystės]
  Šifras
  F5-A21-4252
  Data
  1627 07 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jan Kazimierz Sapieha Woiewoda Wilenski. [Šaukimas į teismą]
  Šifras
  F5-A21-4275
  Data
  1717
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду гдского повету Ошменского. [Skundas dėl pavogtų brangenybių ir dokumentų]
  Šifras
  F5-A27-4723
  Data
  1662 08 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Artilerijos generolo Pranciškaus Sapiegos liudijimas apie pavogtus pinigus]
  Šifras
  F5-A29-5195-5197
  Data
  1793 09 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Зикгимунт] третий.. великий князь Литовский...". [Asesorių teismo sprendimas byloje dėl miško vagystės]
  Šifras
  F5-A29-5204
  Data
  1620 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского [Skundas]
  Šifras
  F5-A4-882,899
  Data
  1585 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских враду грского Вилкомирского. [Skundas]
  Šifras
  F5-A4-902
  Data
  1623 10 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt Processu z Protokułu Potocznego Ziemskiego Wojewodztwa Wilenskiego...". [Skundas]
  Šifras
  F5-A4-957
  Data
  1785 12 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства троцкого. [Skundas dėl Ambraziškių dvarelio apvogimo]
  Šifras
  F5-A6-1499
  Data
  1604 03 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayjasnieyszy Naypotęźnieyszy Wielki Monarcho...". [Prašymas išnagrinėti bylą dėl šieno vagystės]
  Šifras
  F5-A7-1684
  Data
  1798 08 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2143
  Data
  1721 12 04
  Rodyti objektą