Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  „Głos Replikowy JPana Baczyńskiego w Sprawie W. Rzechowskiego..."
  Šifras
  F5-A9-2183-2184
  Data
  1781
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Vitebsko pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A9-2170
  Data
  1712 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2143
  Data
  1721 12 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Wwda Trocki...". [Bylos dėl Alovės dvaro užpuolimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A9-2128,2149-2150
  Data
  1724-1729
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Michał Kmrz Radziwiłł Wwda Wilenski Hetman Wielki WXLitt. [Šaukimai į teismą]
  Šifras
  F5-A9-2095-2096
  Data
  1746
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wodztta Trockiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2079
  Data
  1760
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Vaznio pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Šifras
  F5-A9-2067
  Data
  1757
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг судовых враду гдрского земского воеводства и повету Троцкого. [Trakų žemės teismo nutarimas]
  Šifras
  F5-A8-1932
  Data
  1597 02 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Миколая Криштофа Радивила кнжати на Несвижу...". [Trakų pilies teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A8-1929
  Data
  1594 05 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью млсю корол Полский...". [Jono ir Jeronimo Švabų bylos dokumentai]
  Šifras
  F5-A8-1927-1928
  Data
  1594
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ignacy Daszkiewicz Podstoli Pttu Grodzieńskiego, Sędzia Grodzki Wwdztwa Minskiego
  Šifras
  F5-A7-1643
  Data
  1786 06 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Stanisław August Król Polski. [Raseinių dominikonų vienuolyno bylinėjimosi dokumentai]
  Šifras
  F5-A6-1624-1625,1627
  Data
  1788-1793
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Skundas]
  Šifras
  F5-A6-1620
  Data
  1691
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkomierskiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A6-1517
  Data
  1768 05 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Petita a Parte WIchm PP. Giźyckich..."
  Šifras
  F5-A5-1416
  Data
  1765
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый з ласки божой король Польски..." [Šaukimas į teismą]
  Šifras
  F5-A4-901
  Data
  1642 08 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdztwa Minskiego. [Kazimiero ir Vladislovo Steckevičių skundas]
  Šifras
  F5-A30-5549
  Data
  1737 09 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kristupo Krobanovskio skundas]
  Šifras
  F5-A30-5529
  Data
  1700 01 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ano 1690 Aprila 6 Dałem Panu Łukaszowi Derengowskiemu Ławnikowi Kowiens. ...". [Skundas dėl namo Kaune užpuolimo]
  Šifras
  F5-A30-5518/1
  Data
  1695
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленьского. [Bylos dėl palivarko užpuolimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A30-5511-5512,5517
  Data
  1597
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. vaznio reliacijos kvitas apie padarytą žalą]
  Šifras
  F5-A30-5486
  Data
  1690 11 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Skundas Gardino pilies teismui]
  Šifras
  F5-A3-557
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerptt z Protokułu Potocznego Kancellaryi Grodzkiey Powiattu Oszmianskiego..."
  Šifras
  F5-A3-545
  Data
  1776
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ot Mikołaia Sapiehy Woiewody Nowogrodzkiego...". [Raštas Jonui Pukliui, Naugarduko žemininkui]
  Šifras
  F5-A29-5411
  Data
  1627 03 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого. [Trakų vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Šifras
  F5-A29-5275/1
  Data
  1641 12 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jozef z Eklow Hylzen Woiewoda Mśćisławski Sądowy Pttu Brasł Starosta etc. [Breslaujos pilies teismo šaukimai]
  Šifras
  F5-A26-4639-4641
  Data
  1779, 1786
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян Казимер божью милостью король Польский...". [Žemaičių žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A2-521
  Data
  1665
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку гдрского повету Пинского. [Skundas]
  Šifras
  F5-A16-3723-3724
  Data
  1611
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Гаврило и я Кондрат Бороденски Бондари...'. [Priesaika]
  Šifras
  F5-A16-3711
  Data
  1638
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Skundas dėl užpuolimo]
  Šifras
  F5-A12-2772-2773
  Data
  1625
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый божью милостью король Полский...". [Vilniaus žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2730
  Data
  1640 11 23
  Rodyti objektą