Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  „Przychod źyta w ziarnie..."
  Šifras
  F5-C11-925-926
  Data
  1605-1608
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Ziemskich Pttu Rosiens[kiego]. [Dvaro dalies pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A9-2243
  Data
  1798, (1641)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Мстиславского. [Mstislavlio pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A9-2223
  Data
  1636 08 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Trakų žemės teismo raštininko pranešimas]
  Šifras
  F5-A9-2221
  Data
  1635 06 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Roku 1635 Miesiąca February 23 dnia
  Šifras
  F5-A9-2218
  Data
  1635 02 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jerzy Kazimierz Juriewicz Jawgiel..."
  Šifras
  F5-A9-2217,2219,2222
  Data
  1634-1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Троцкого
  Šifras
  F5-A9-2215,2220
  Data
  1635
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого
  Šifras
  F5-A9-2213
  Data
  1634 09 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Mikołaj Macieiewicz Sowieczanski...". [Dvarelio pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A9-2208
  Data
  1639 10 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божю милостью король Польский..."
  Šifras
  F5-A9-2204,2209,2211
  Data
  1630-1638
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Даниел Валентинович Кохта земенин грский ...". [Pusės Pagelžių dvaro užrašymo aktas]
  Šifras
  F5-A9-2200,2203,2207
  Data
  1630-1631
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Ksiąg Magdebr. JKMsci. [Sutartis dėl žemės sklypų mainų]
  Šifras
  F5-A9-2199
  Data
  17--], (1630)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Krystyna Ławrynowna ziemianka...". [Dvarelio pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A9-2197
  Data
  1629 06 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Андрей Ян Юревич Явькгел земенин..."
  Šifras
  F5-A9-2195
  Data
  1627 05 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ вечистых земских повету Троцкаго. [Intromisija į dvarelio valdymą]
  Šifras
  F5-A9-2193
  Data
  1619
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Ziem. Pttu Rosien. [Šaukoto dvarelio inventorius]
  Šifras
  F5-A9-2192
  Data
  1798, (1618)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bohdan Heronim Starosielski Podsędek Woiewodztwa Witebskiego oznaymuię...". [Pranešimas apie LDK vyr. tribunolo sprendimo vykdymą]
  Šifras
  F5-A9-2189
  Data
  1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „По Указу Его Императорскаго Величества Государя..." [Archyvinė pažyma]
  Šifras
  F5-A9-2177
  Data
  1859 05 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg ziemskich spraw Wieczystych Powiatu Lidzkiego. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Šifras
  F5-A9-2176
  Data
  1701, (1700)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie Boga Oyca y Syna y Ducha Swiętego...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A9-2173,2180
  Data
  1710
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Vitebsko pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A9-2170
  Data
  1712 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vidimus z Ksiąg Ziemskich Spraw Wieczystych Powiatu Upitskiego. [Dvaro dalies dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A9-2153
  Data
  1795, (1794)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2152
  Data
  1726 09 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw w Minsku Expediowanych. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Šifras
  F5-A9-2151
  Data
  1725, (1702)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2143
  Data
  1721 12 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Ignacy Jakob Kniaź Massalski Biskup Wilenski. [Pranešimas]
  Šifras
  F5-A9-2133
  Data
  1773 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Šifras
  F5-A9-2132
  Data
  1791, (1776)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie.. Boga Oyca...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A9-2131
  Data
  1694 01 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2130
  Data
  1720 10 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Brzeskich Starostwa Brzeskiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A9-2129
  Data
  1720 06 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Wwda Trocki...". [Bylos dėl Alovės dvaro užpuolimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A9-2128,2149-2150
  Data
  1724-1729
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Ignacy Dukszta pod wszystkie punkta vadia paragraphy ...". [Sutartis dėl bylos nutraukimo]
  Šifras
  F5-A9-2127
  Data
  1721 05 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Xięstwa Zmudzkiego. [Bylos dėl Laukuvos ir kt. valdų dokumentai]
  Šifras
  F5-A9-2125,2145
  Data
  1719, 1722
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tadeusz z Kozielska Oginski Wda Trocki. [Dvaro užpuolimo ir apiplėšimo bylos dokumentai]
  Šifras
  F5-A9-2122,2138,2141,2178
  Data
  1770-1774
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tadeusz y Barbara z Tyzenhauzów Wawrzeccy Woyscy Pttu Brasławskiego. [Pranešimas apie įkeisto dvaro išpirkimą]
  Šifras
  F5-A9-2116
  Data
  1776 06 24
  Rodyti objektą

Puslapiai