Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Šifras
  F5-A1-109
  Data
  1719
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vladislovo Mykolo Markovskio pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A16-3705/2
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От...Самуеля Полубинского Воеводы Новогородского". [Naugarduko pilies teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A16-3716
  Data
  1671 0824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Šifras
  F5-A20-4034
  Data
  1643 12 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zalecenie. [Bazilijonų vienuolynų Lietuvoje provincijolo įsakas]
  Šifras
  F5-A20-4086
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  In Nomine Indiuiduae Trinitatis ad perpetuam rei memoriam
  Šifras
  F5-A20-4033
  Data
  16--], (1636 05 01)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Proto konsultorowi Prowincyi Przełoźonemu Klasztoru Źyrowickiego Przwielebnieyszemu JXu Leontemu Ohołowi
  Šifras
  F5-A20-4082
  Data
  1828 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Слонимского. [Intromisija Žyrovičų bazilijonų vienuolynui]
  Šifras
  F5-A20-4031-4032
  Data
  1630 06 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Proto-Konsultorzowi Prowincyi Rektorowi Gimnazium Przełoźonemu Źyrowickiego Przwielebnemu JX Leontemu Okołowowi
  Šifras
  F5-A20-4095
  Data
  1827 01 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4040-4066
  Data
  1821-1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Juozui Zavadskiui, Žyrovičų bazilijonų vienuolyno superiorui
  Kūrėjas
  Neišaiškintas asmuo
  Šifras
  F5-A20-4094
  Data
  1714 06 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do P. Kommissyi Źyrowickiey Seminaryiskiey..."
  Šifras
  F5-A20-4087
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4073,4075-4079,4085
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Boga Ojca i Syna y Ducha ...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A20-4037
  Data
  1703 04 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų bazilijonų vienuolyno žemės mainų su Šidlovičių dvaro žemėmis dokumentai]
  Šifras
  F5-A20-4086a-4090a,4110
  Data
  1751-1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław August Krol Polski...". [Slanimo žemininkų teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A20-4098
  Data
  1792 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  В Жировицкую Администрационную Коммисию
  Šifras
  F5-A20-4091
  Data
  1834 01 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In nomine Dni Amen...". [Fundacijos Žyrovičų bazilijonų vienuolynui raštas]
  Šifras
  F5-A20-4039
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Lietuvos unitų konsistorijos nurodymai ir raštai]
  Šifras
  F5-A20-4085a,4111,4118,4135,4144
  Data
  1828-1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Šifras
  F5-A20-4097
  Data
  1803
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Cezary Stebnowski Zakonu SBW Konsultor Prowincyi Littewskiey..."
  Šifras
  F5-A20-4038
  Data
  1749 12 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Šifras
  F5-A20-4097/1
  Data
  1798 04 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4067,4080-4081
  Data
  1826
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prowincyała Bazyliańskich Litewskiey Prowińcyi Klasztorów N. Opata Leszczyńskiego, Doktora Filosofii X-a Jozafata Źarskiego. [Raštai]
  Šifras
  F5-A20-4083
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A20-4100/2
  Data
  17--], (1653 11 13)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Šifras
  F5-A20-4134
  Data
  1810
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Kūrėjas
  Benasewicz, L.
  Šifras
  F5-A20-4128
  Data
  1832 05 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Šifras
  F5-A20-4165-4180
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A20-4147
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Šifras
  F5-A20-4130
  Data
  1811 10 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Šifras
  F5-A20-4141
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4100
  Data
  17--], (1640 07 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Šifras
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Data
  1828-1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Šifras
  F5-A20-4131
  Data
  1833 05 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Šifras
  F5-A20-4142
  Data
  18--
  Rodyti objektą

Puslapiai