Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Šifras
  F5-A28-4921,4923-4927,4930
  Data
  1707-1717
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Šifras
  F5-A28-4922,4928-4929,4931-4932
  Data
  1734-1736
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Šifras
  F5-A20-4189-4190
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Pinskiego. [Pinsko stačiatikių vienuolyno igumeno pareiškimas]
  Šifras
  F5-A21-4263
  Data
  1764 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Šifras
  F5-A21-4296-4297
  Data
  1829-1834
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Šifras
  F5-A20-4186,4188,4193
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Šifras
  F5-A20-4186
  Data
  1832-1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Andriui Beneckiui, Kobrino [bazilijonų] vienuolyno vyresniajam
  Kūrėjas
  Kropinski, [Stanisław]
  Šifras
  F5-A23-4348
  Data
  1753 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość który Folwark w wiedzy Kommissyi Źyrowickiey będący..."
  Šifras
  F5-A20-4183
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Šifras
  F5-A20-4194
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai ir rašteliai Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Kūrėjas
  Tupalski, Antoni
  Šifras
  F5-A20-4154-4156,4159-4162
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4071-4074
  Data
  1824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Comisarze na podpisie...". [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Šifras
  F5-A5-1120
  Data
  1715 02 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Šifras
  F5-A5-1408
  Data
  1787 11 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Franciszek Jozeff Godziemba Godebski Woyski y Podstarosci Sądowy Pttu Lidzkiego
  Šifras
  F5-A9-2052,2054
  Data
  1762
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt z Regestrow Sumaryinych...". [Slanimo žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4099
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ogulnosci którzy chcą bydz w stanie Duchownym i na funduszach..."
  Šifras
  F5-A20-4143
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Šifras
  F5-A20-4112,4119
  Data
  1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Šifras
  F5-A20-4143,4194/1
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Šifras
  F5-A20-4137
  Data
  17--], (1642, 1648)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4107
  Data
  1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Notifikacya o monasterzu Ławryszowskim
  Šifras
  F5-A20-4136
  Data
  1701
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Šifras
  F5-A20-4142
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Šifras
  F5-A20-4131
  Data
  1833 05 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Šifras
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Data
  1828-1832
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4100
  Data
  17--], (1640 07 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Šifras
  F5-A20-4141
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Šifras
  F5-A20-4130
  Data
  1811 10 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A20-4147
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Šifras
  F5-A20-4165-4180
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Kūrėjas
  Benasewicz, L.
  Šifras
  F5-A20-4128
  Data
  1832 05 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Šifras
  F5-A20-4134
  Data
  1810
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A20-4100/2
  Data
  17--], (1653 11 13)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Prowincyała Bazyliańskich Litewskiey Prowińcyi Klasztorów N. Opata Leszczyńskiego, Doktora Filosofii X-a Jozafata Źarskiego. [Raštai]
  Šifras
  F5-A20-4083
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Šifras
  F5-A20-4067,4080-4081
  Data
  1826
  Rodyti objektą

Puslapiai