Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Vieta

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F5-A1-142-151
  Data
  1798-1807
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W skutek akta dzielczego..."[Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A1-166
  Data
  1825 07 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Między mną Stanisławem Sołtanem..."
  Šifras
  F5-A1-213
  Data
  1807 01 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Interessa na Kontrakta Wileńskie..."
  Šifras
  F5-A1-230
  Data
  182-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunal. Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowanych
  Šifras
  F5-A1-68/1
  Data
  1701, (1693)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Wilenskiego.[Kauno stačiatikių cerkvės dokumentų aprašas]
  Šifras
  F5-A10-2281
  Data
  1772 06 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus Šv. Jono klebonijos kapitulos sutikimas: būsto mainų sutarties dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2282-2286, 2290-2292
  Data
  1713 05 12-07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Šifras
  F5-A10-2288
  Data
  1728
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A10-2289
  Data
  1704 02 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regiestr Rzeczy zabranych przez Kozakow w kosciele Kathedralnym Wilenskim..."
  Šifras
  F5-A10-2293-2294
  Data
  1734, 1738
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг головных Трибунальных у Вильни отправованых. [Mikalojaus Kazimiero Kopeco testamentas]
  Šifras
  F5-A10-2295-2296
  Data
  1644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2300,2304
  Data
  1698
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Šifras
  F5-A10-2301
  Data
  1698 05 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Šifras
  F5-A10-2302
  Data
  1698 05 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja niźey na podpisaniu tey karty czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A10-2305
  Data
  1699 02 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wilenską i Kawaler. [Vilniaus vyskupo Andriaus Benedikto Klangevičiaus raštas]
  Šifras
  F5-A10-2316
  Data
  1837 11 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Barbara z Podereckich Zgirska In asistentia...". [Testamentai]
  Šifras
  F5-A10-2321
  Data
  1756
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Указ Его Императорскаго Величества...".[Vilniaus augustinų vienuolyno bylos dėl pinigų dokumentai]
  Šifras
  F5-A11-2370,2382,2395-2409
  Data
  1827-1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nicolaus Stephanowicz Pac...Episcopus...". [Baltramiejaus Ladziko testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2688
  Data
  1702, (1676)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sabbatho pridie Festi...". [Namo Vilniuje dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2689-2690
  Data
  1703 07 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdtwa Wilenskiego. [Pranešimas apie atleidimą nuo mokesčių]
  Šifras
  F5-A12-2691-2692
  Data
  1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopia z Lustracij Miasta JKm Wilna..."
  Šifras
  F5-A12-2694
  Data
  1724
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My niźey podpisami wyraźeni, oznaymuiemy...". [Namų Vilniuje mainų sutartis]
  Šifras
  F5-A12-2700
  Data
  1713 08 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Jan Zgirski S. Th. Doctor Prałat Kustosz y Ja Xiądz Marcin Woronowicz...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A12-2708-2709
  Data
  1694 06 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Informacya o Kamienicy Ładzikowskiey nowiter nabytey w Roku 1704
  Šifras
  F5-A12-2715
  Data
  1704
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Stanisław August Król Polski. [LDK asesorių teismo šaukimai]
  Šifras
  F5-A12-2718-2719,2722-2723
  Data
  1778 02 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Stanisław August Król Polski. [LDK asesorių teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2720-2721
  Data
  1777
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Sumokėtų mokesčių kvitai]
  Šifras
  F5-A12-2744
  Data
  1792
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My niźey na Podpisie wyraźeni, czyniemy wiadomo tym kontraktem..." [Namo Vilniuje nuomos sutartis]
  Šifras
  F5-A12-2746-2747
  Data
  1715 02 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja nizey napodpisię Renki mey wyrazoney...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A12-2748
  Data
  1711 04 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2749-2750
  Data
  1702 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Jana Hołowarzewskiego Mieszczanina y Kupca Wilenskiego...". [Namo Vilniuje perleidimo už skolas raštas]
  Šifras
  F5-A12-2756
  Data
  1691
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus metropolijos jurisdikos vaito sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2759-2760
  Data
  1689 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Woyt Burmistrze y Raycy Miasta JKMsci Wilna. [Namo Vilniuje pardavimo sutartis]
  Šifras
  F5-A12-2770-2771
  Data
  1633 09 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Daniel Łęczycki drukarz miasta Wileńskiego zeznawam...". [Namo Vilniuje įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2788-2789
  Data
  1591 12 23
  Rodyti objektą

Puslapiai