Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Teisės

 • Antraštė
  Pakvitavimai
  Šifras
  F5-A1-142-151
  Data
  1798-1807
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W skutek akta dzielczego..."[Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A1-166
  Data
  1825 07 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Między mną Stanisławem Sołtanem..."
  Šifras
  F5-A1-213
  Data
  1807 01 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Interessa na Kontrakta Wileńskie..."
  Šifras
  F5-A1-230
  Data
  182-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunal. Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowanych
  Šifras
  F5-A1-68/1
  Data
  1701, (1693)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Wilenskiego.[Kauno stačiatikių cerkvės dokumentų aprašas]
  Šifras
  F5-A10-2281
  Data
  1772 06 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus Šv. Jono klebonijos kapitulos sutikimas: būsto mainų sutarties dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2282-2286, 2290-2292
  Data
  1713 05 12-07 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Widymus z ksiąg Grodzkich spraw wieczystych Wojewodstwa Wileńskiego...“
  Šifras
  F5-A10-2287
  Data
  1759, 1795 [orig
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Šifras
  F5-A10-2288
  Data
  1728
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A10-2289
  Data
  1704 02 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regiestr Rzeczy zabranych przez Kozakow w kosciele Kathedralnym Wilenskim..."
  Šifras
  F5-A10-2293-2294
  Data
  1734, 1738
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг головных Трибунальных у Вильни отправованых. [Mikalojaus Kazimiero Kopeco testamentas]
  Šifras
  F5-A10-2295-2296
  Data
  1644
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Vilnae, Sabbatho ante Dominicam Laetare...“
  Šifras
  F5-A10-2297
  Data
  1698 03 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Šifras
  F5-A10-2298
  Data
  1698 03 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Advocatus et Scabini Civitatis Regiae Vilnensis“
  Šifras
  F5-A10-2299
  Data
  1698 03 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2300,2304
  Data
  1698
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Šifras
  F5-A10-2301
  Data
  1698 05 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Šifras
  F5-A10-2302
  Data
  1698 05 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Praeconsules et consules Civitatis Regiae Vilnensis...“
  Šifras
  F5-A10-2303
  Data
  1702 01 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum Vilnae Feria tertia ante Dominicam Palmarum...“
  Šifras
  F5-A10-2303
  Data
  1698 03 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja niźey na podpisaniu tey karty czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A10-2305
  Data
  1699 02 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo octavo...“
  Šifras
  F5-A10-2307
  Data
  1668 11 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wilenską i Kawaler. [Vilniaus vyskupo Andriaus Benedikto Klangevičiaus raštas]
  Šifras
  F5-A10-2316
  Data
  1837 11 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Barbara z Podereckich Zgirska In asistentia...". [Testamentai]
  Šifras
  F5-A10-2321
  Data
  1756
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2325
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Šifras
  F5-A10-2329
  Data
  17--], (1574)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2331
  Data
  1677 06 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Указ Его Императорскаго Величества...".[Vilniaus augustinų vienuolyno bylos dėl pinigų dokumentai]
  Šifras
  F5-A11-2370,2382,2395-2409
  Data
  1827-1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Период Апологетов. [Patrologijos paskaitų užrašai]
  Kūrėjas
  Демидовский, Василий
  Šifras
  F5-A12-2566-2571
  Data
  1817-1818
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nicolaus Stephanowicz Pac...Episcopus...". [Baltramiejaus Ladziko testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2688
  Data
  1702, (1676)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sabbatho pridie Festi...". [Namo Vilniuje dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2689-2690
  Data
  1703 07 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdtwa Wilenskiego. [Pranešimas apie atleidimą nuo mokesčių]
  Šifras
  F5-A12-2691-2692
  Data
  1712
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Kopia z Lustracij Miasta JKm Wilna..."
  Šifras
  F5-A12-2694
  Data
  1724
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Tyravskių bylos su Vilniaus jėzuitais dokumentai]
  Šifras
  F5-A12-2696-2699
  Data
  1678
  Rodyti objektą

Puslapiai