Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Teisės

 • Antraštė
  Prozby ze Strony JW Stanisława Sołtana Byw. Mar. Nad. Litt. do Sądu Głłnego Littgo podaiące się
  Šifras
  F5-A1-105
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-107
  Data
  1748 06 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Šifras
  F5-A1-109
  Data
  1719
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-109/1
  Data
  1782 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Merytum Sprawy Ichmc PP. Woynow z PP Sołtanami y Innemi
  Šifras
  F5-A1-11
  Data
  1755
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Weryfikaya Szkod y Pretęsyi ex parte JW Pana Michała Rokickiego Regentt WXLtt-o..."
  Šifras
  F5-A1-110
  Data
  1769
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Narratywa Sprawy ...Teodory Sapieziny Wdny Mscisław. z WWJPP Reutami ..."
  Šifras
  F5-A1-111,157
  Data
  1772
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Anos iš Soltanų Beganskos pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A1-123
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Soltanui, Rečycos pav. taurininkui, Litvinove
  Kūrėjas
  Sołtan, Pereświet
  Šifras
  F5-A1-124
  Data
  1783 02 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja niźey specifikowany czynię wiadomo..."
  Šifras
  F5-A1-126
  Data
  1744 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas Elenai iš Romerių Veisenhofovai
  Šifras
  F5-A1-140
  Data
  1763 07 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  O Sprawach Bielickich
  Šifras
  F5-A1-154
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „R 1571 Dekret Grodzki Wittepski..."
  Šifras
  F5-A1-161
  Data
  17--], (1571)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr Expensy na dwa Seymiki 1790 Ru y 1791
  Šifras
  F5-A1-172
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Notacja ludzi rozeszłych
  Šifras
  F5-A1-176-177,185-191
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Weryfikacyi Pretensyi Gruntowych Dubrowlanskich..."
  Šifras
  F5-A1-184
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stefan Łotysz z Piaskowcow..."
  Šifras
  F5-A1-192
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „...do Rezolucyi Jm Pana Ekonoma Mniszowskiego"
  Šifras
  F5-A1-198
  Data
  1777
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  X. Debowski
  Šifras
  F5-A1-204
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Za Rekwizycyią Rządową na Magazyn do Lidy kazano dać..."
  Šifras
  F5-A1-205
  Data
  1812
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Fournis a Son Excellence Monseigneus Le Comte Soltan par les freres Chaudoir
  Šifras
  F5-A1-208,220-221
  Data
  1789-1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość okazuiąca Ilość Wypłaconych Długow przez Alexandra, Oyca, i Teodora, Syna, Hrabiow Pocieiow..."
  Šifras
  F5-A1-218
  Data
  1820 12 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr roboty kotlarskiey y blacharskiey..."
  Šifras
  F5-A1-222
  Data
  1815
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-238
  Data
  1804
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Summaryusz danych Obligow w Nowogrodku..."
  Šifras
  F5-A1-244,260
  Data
  1784-1785
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Šifras
  F5-A1-245
  Data
  1811 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Specyfikacya Summy od JOXcia Jgmci Sanguszka Woiewody Wołynskiego..."
  Šifras
  F5-A1-249,257
  Data
  1786-1787
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dziesiąty Grosz wniesiony do Kasy Skarbowey przez Kredytorow..."
  Šifras
  F5-A1-268
  Data
  1797
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Percepta Pieniędzy
  Šifras
  F5-A1-27
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ludwik graff Kossakowski, Dawid Gineyko,..."
  Šifras
  F5-A1-282
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Jerzy Oyciec Jakub Syn Źukowscy Przysięgamy..."
  Šifras
  F5-A1-287
  Data
  1740
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Duomenys apie surinktus mokesčius ir duokles]
  Šifras
  F5-A1-29
  Data
  1798
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Valstiečių inventoriniai sąrašai
  Šifras
  F5-A1-32
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rozchod Drew i innych materiałow
  Šifras
  F5-A1-33
  Data
  1829
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wziołem u Leibwi Alipinu..." [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A1-50
  Data
  1818 10 29
  Rodyti objektą

Puslapiai