Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Teisės

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских староства Лидского. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A10-2319
  Data
  1683 02 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2325
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Šifras
  F5-A10-2329
  Data
  17--], (1574)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2331
  Data
  1677 06 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг замку гдрского Пинского. [Bylos dėl Bezdzežo valdos ribų nustatymo dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2333-2334
  Data
  1568
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый божью милостью король Полский...". [Vilniaus žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2730
  Data
  1640 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Skundas dėl užpuolimo]
  Šifras
  F5-A12-2772-2773
  Data
  1625
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских воеводства Виленского. [Vilniaus žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2774-2775
  Data
  1618 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Лидского. [Dvaro Lydos pav. pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2776-2777
  Data
  1613, (1612)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ судовых повету Лидского. [Lydos žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2778-2779
  Data
  1608
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью милостью король Польский..'. [Asesorių teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2782
  Data
  1601 01 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Щастный Богуматка писарь кгродский Виленский...". [Įgaliojimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2783
  Data
  1598 10 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Андрей Иванович Волович хоружий земский...". [Kaimų nuomos sutartis]
  Šifras
  F5-A12-2783/1
  Data
  1596 04 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг замку враду воеводства Виленского. [Vilniaus pilies teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2784-2785
  Data
  1582 09 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Жикгимонт божью милостью король Польский...".[Žygimanto Senojo privilegija]
  Šifras
  F5-A12-2786-2787
  Data
  1529 11 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Виленского. [Namo Vilniuje pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A16-3669
  Data
  1576 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas gorodničiui
  Kūrėjas
  Волович, Иероним
  Šifras
  F5-A16-3708
  Data
  1573
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ян Ваишвилович и с сыном своим Павлом вызнаваю...". [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A16-3709-3709a
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ярослав Ваишвилович сознаваю сим моим листом...". [Valstiečio įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F5-A16-3709b-3709c
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мой ласкавый...". [Neišaiškinto asmens laiškas Kondratui Sugockiui, Mstislavlio gorodničiui]
  Šifras
  F5-A16-3710
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Гаврило и я Кондрат Бороденски Бондари...'. [Priesaika]
  Šifras
  F5-A16-3711
  Data
  1638
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мой милостивый княз столнику ..."
  Šifras
  F5-A16-3711/1
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Декрет суду земскаго..."
  Šifras
  F5-A16-3711/2
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Sutarties fragmentas]
  Šifras
  F5-A16-3711/3
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Мой ласковый п[а]не городничий...". [Mstislavlio pakamario laiškas gorodničiui]
  Šifras
  F5-A16-3711/4
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Под лет бож нарож...". [Povilui Gamšejui atitekusių valdinių sąrašas]
  Šifras
  F5-A16-3712
  Data
  1556 04 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Реестр справ позосталых по небощику пану Гамшею
  Šifras
  F5-A16-3713
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Под леты божого нароженя..." [Povilo Gamšejaus turto dalies sąrašas]
  Šifras
  F5-A16-3714
  Data
  1549 04 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От...Самуеля Полубинского Воеводы Новогородского". [Naugarduko pilies teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A16-3716
  Data
  1671 0824
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От Семена Юревича кнежати Голшанского..."
  Šifras
  F5-A16-3717
  Data
  1555 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Мисюк Станкович з жоною моею...:.[Pakvitavimas dėl skolos grąžinimo]
  Šifras
  F5-A16-3717/1
  Data
  1540 11 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ганна Болтромеевая Талковича вызнаваю...". [Garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A16-3718
  Data
  1533 03 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Пронско Станкевич и с братоничми...". [Žemės įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A16-3719
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Катерина Козаковая вызнаваю явно сим моим листом..."
  Šifras
  F5-A16-3720
  Data
  1532 10 05
  Rodyti objektą

Puslapiai