Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Teisės

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  „Велможным паном гди и брати...". [Ivano Bagdanovičiaus Sapiegos laiškas Vilniaus burmistrams ir tarėjams]
  Šifras
  F5-A29-5400-5401
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян Казимер з божое ласки король Польски...". [LDK vyr. tribunolo šaukimas]
  Šifras
  F5-A29-5251
  Data
  1651
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Naugarduko vaiv. vaznių reliacijos kvitas]
  Šifras
  F5-A29-5276
  Data
  1646 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Яко наеблишое сукцесорце..". [Kotrynos Stetkevičiovnos palikimo bylos fragmentas]
  Šifras
  F5-A29-5240
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Nenustatyto asmens raštas]
  Šifras
  F5-A29-5241
  Data
  S. a
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судов головных трибунальных у Вильни отправованых. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A29-5212
  Data
  18--], (1604 05 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[...] стефанъ петр[овъ] воевода Млв...“
  Šifras
  F5-A29-5242
  Data
  1680 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Grodzkich Wttwa Wilenskiego. [Vilniaus protopopo Eustachijaus Kaminskio skundas]
  Šifras
  F5-A29-5227
  Data
  17--], (1651)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bałtromiey Romaszkowicz, a Ja Andrzey Matejewicz Romaszkowicz wyznawajem...". [Sutartis dėl žemės sklypo perleidimo]
  Šifras
  F5-A29-5220
  Data
  17--], (1567)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских замку гдрского Минского. [Fundacijos raštas]
  Šifras
  F5-A29-5216-5217
  Data
  18--], (1633 08 29)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Grodzkich Wrdu Hospodarskoho Oszmenskoho. [Žemės Ašmenos paviete pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A29-5222
  Data
  17--], (1570 06 12)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Wradu Namiestnictwo Wilenskoho
  Šifras
  F5-A29-5221/1
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Filonui Kmitai, Černobilio seniūnui
  Kūrėjas
  Ostrogiškis, Konstantinas Vosylius
  Šifras
  F5-A29-5218
  Data
  1565 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Leta Bozoho Narozenia 1594...". [Vilniaus cechų vyresniųjų skundas Vilniaus magistratui]
  Šifras
  F5-A29-5221
  Data
  17--], (1594 03 23)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Dalies Alovės dvaro, Trakų vaiv., pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A29-5244
  Data
  1817, (1605 06 07)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан божю млтью король Польский...". [Stepono Batoro raštas dėl žemių grąžinimo Polocko vaivadijoje]
  Šifras
  F5-A29-5206-5207
  Data
  1580 05 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Зикгимунт] третий.. великий князь Литовский...". [Asesorių teismo sprendimas byloje dėl miško vagystės]
  Šifras
  F5-A29-5204
  Data
  1620 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Miron Wasilewicz Swieszcziennik...". [Pakvitavimas apie sumokėtą žemės mokestį]
  Šifras
  F5-A28-5160
  Data
  18--], (1590 08 15)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zygmunt Treti Bozoju Miłostiu Karol Polski. [Šaukimas į teismą Samueliui Seružitovičiui]
  Šifras
  F5-A28-5155
  Data
  18--], (1609 04 28)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Woytech Siękowski Stolnik Ciechanowski a Ja Jan Krajewski Dworanie...". [Raštas apie įvykdytą įsakymą]
  Šifras
  F5-A28-5156-5157
  Data
  18--], (1609 08 11)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vilniaus Dievo Motinos ėmimo į dangų katedros dvasininkų bylos dokumentai]
  Šifras
  F5-A28-5158-5159
  Data
  1623-1624
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Году от нароженя сына божого...". [Paparčių valdos, Trakų pav., dalybų sutartis]
  Šifras
  F5-A28-5036
  Data
  1606 05 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью милостью король Польский...". [Žygimanto Senojo raštas Vilniaus vyskupui]
  Šifras
  F5-A21-4233/3
  Data
  1545 09 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Ivanui Služčičiui, Kijevo gorodničiui
  Kūrėjas
  Шалуха, Андрей
  Šifras
  F5-A20-4170/1
  Data
  1553
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Knih Hospodarskich Kancelaryiskich. [Kijevo ir Galicijos metropolito Jonos skundas]
  Šifras
  F5-A24-4393
  Data
  17--], (1569 02 10)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владислав четвертый божью милостью король Польский...". [Šaukimas Pinsko ir Turovo vyskupui Rapoui Korsakui]
  Šifras
  F5-A21-4267
  Data
  1636 08 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Stefan Bozoju Miłostiu Korol Polski...". [Stepono Batoro raštas, kuriuo patvirtina privilegiją Vilniaus miestui]
  Šifras
  F5-A24-4394
  Data
  17--], (1584 03 18)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью милостью король Польский..." [Įsakas LDK valdininkams]
  Šifras
  F5-A21-4232
  Data
  1533 11 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis s knih hrodskich wradu woiewodztwa Wilenskoho. [Bylos dėl palivarko Vilniaus pav. dokumentai]
  Šifras
  F5-A26-4643-4644
  Data
  S. a.], (1597)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Стефан божю милостю корoль Полский великий князь Литовский...". [Raštas Kijevo metropolitui Onisiforui]
  Šifras
  F5-A21-4244
  Data
  1582 07 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Станислав Гамший судья кгродский и наместник Виленский..."
  Šifras
  F5-A21-4239
  Data
  1567
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Filonui Kmitai, Ostros seniūnui
  Kūrėjas
  Острогски, Константин
  Šifras
  F5-A21-4200
  Data
  1579 08 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai paiždininkiui Jonui Andrejevičiui
  Kūrėjas
  Иосиф III Русин
  Šifras
  F5-A21-4220,4222-4223
  Data
  1530-1534
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Jackui Daškovičiui, Gorų ir Goroko dvarų urėdui
  Kūrėjas
  Вилчек, Миколай
  Šifras
  F5-A21-4213
  Data
  1583 06 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Видимус с книг кгродских замку гдрского повету Пинского. [Jono III Sobieskio banicijos Pinsko ir Turovo vyskupui raštas]
  Šifras
  F5-A21-4262
  Data
  1685 07 04
  Rodyti objektą

Puslapiai