Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  „W Imie Troycy Przenaswietszey...". [Povilo Jono Sapiegos, LDK didžiojo etmono, testamentas]
  Šifras
  F5-A29-5409
  Data
  1665 12 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Oica i Syna i Ducha...".[Leono Sapiegos, LDK didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados, testamentas]
  Šifras
  F5-A29-5279
  Data
  1628 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис из Виленскаго Главнаго Суда 2го Департамента. [Ignoto Klimanskio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-5099
  Data
  18--], (1804 12 14)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Wileńskiego. [Mikalojaus Markovskio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-5063
  Data
  1812, (1806 12 30)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Punkta ostatniey woli Jm Pana Nikodema Swiętorzeckiego...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4969
  Data
  1719 01 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wymie Oyca y Syna...". [Daratos iš Chelchovskių Urniežovos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4995
  Data
  1706 09 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Adomo Mykolo Odlianickio Počobuto testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4993-4994
  Data
  1704 12 14, (1704 12 08)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  W Imie Oyca y Syna y Ducha Swiętego Amen. [Jono Borovskio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4879
  Data
  1802 09 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Oyca y Syna y Ducha...". [Fabijono Jono Bilmino testametas]
  Šifras
  F5-A28-4953
  Data
  1702 02 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Punkta ostatniey woli moiey testamentowey. [Onos Lukianskos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4991
  Data
  1710 04 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kazimiero Laumianskio testamento patvirtinimas]
  Šifras
  F5-A28-4964
  Data
  1706 04 10, (1705)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4968,4971
  Data
  1758
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Xstwa Zmuydzkiego. [Elžbietos Liaudanskos tetamentas]
  Šifras
  F5-A28-4996
  Data
  1708 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Troycy przenayswiętrzey Oyca ...". [Barboros Sventožeckos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4970
  Data
  1707 05 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Copia Testamentu JeymP Puzyniney S. Upit
  Šifras
  F5-A28-4990
  Data
  1710, (1710 09 01)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Troycy Przenayswiętszey Boga Oyca ...". [Liudviko Juchnovičiaus Sventožeckio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4965
  Data
  1723 08 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Году от нароженя сына божого...". [Kazimiero Loveikos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-5043
  Data
  1696], (1694)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Punkta Ostatniey Woli moiey...". [Adomo Puzinos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4989
  Data
  1710 09 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie Oyca y Syna...". [Stepono Kelčevskio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4870,4872
  Data
  1698 09 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wymie Oyca y Syna...". [Kazimiero Petraševičiaus testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4988
  Data
  1737 03 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Ivano Lackio testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4749/1
  Data
  1569 04 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Тестамент пана Ивана Андреевича подскарбего дворнего
  Šifras
  F5-A21-4233
  Data
  1554 08 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie Oyca y Syna...". [Justinos Tulovskos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4866
  Data
  1686 04 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdztwa Wilenskiego. [Skundas dėl pažeidimų vykdant Liudviko Stanislovo Sventožeckio testamentą]
  Šifras
  F5-A27-4621-4622
  Data
  1732 01 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Otca y Syna...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A21-4230
  Data
  18--], (1522)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie Oyca y Syna y Ducha ...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4656
  Data
  1725 02 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Onos Svirskos testamentas]
  Šifras
  F5-A21-4244/1
  Data
  1588 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4645-4647
  Data
  1798, (1762)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Видимус с книг головных трыбунальных у Вильни отправованых. [Daratos Šorcovos testamentas]
  Šifras
  F5-A3-571
  Data
  1643, (1622)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Vidimus z Xiąg Sądow Primae Instantiae czyli mieyscowych MWW Rzpttey Kowna. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A8-2048
  Data
  1796, (1794)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai]
  Šifras
  F5-A9-2172,2179
  Data
  1710-1711
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ян Казимер з ласки божой король Польский..." [Kauno žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A6-1502
  Data
  1667
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W Imie Oyca y Syna...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A9-2057
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Ksiąg Ziemskich Powiatu Telszewskiego. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A7-1648
  Data
  1815, (1733)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „В име отца и сына а духа...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A8-1922
  Data
  1576 10 15
  Rodyti objektą

Puslapiai