Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Kalba

Vieta

 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-215
  Data
  1817 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Juozo Klonovskio testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2765-2766
  Data
  1652
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ukaz Jego Imperatorskiey Mości...". [Vilniaus konsistorijos įsakas Kupiškio klebonui]
  Šifras
  F5-A28-4959
  Data
  1821 05 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Protokułu Dekretow Sądu Konsystorza Rzymsko Katolickiego Wilenskiego. [Sprendimas byloje dėl Kupiškio špitolei skirtų pinigų išieškojimo]
  Šifras
  F5-A28-4960
  Data
  1818
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Punkta ostatniey woli moiey testamentowey. [Onos Lukianskos testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4991
  Data
  1710 04 15
  Rodyti objektą