Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Teisės

 • Antraštė
  „Fournis a Son Excellence Mongr. le Comte Soltan..."
  Šifras
  F5-A1-212
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-60
  Data
  1824 01 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Miedzy...Franciszkiem Maxymilianem Hrabią z Tęczyna Osolinskim Podskarbim Nadwornym Koronnym..."
  Šifras
  F5-A1-63
  Data
  17--], (1724 10 06)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Notta
  Šifras
  F5-A1-76/1
  Data
  1809
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью милостью король Польский..'. [Asesorių teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A12-2782
  Data
  1601 01 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jasnie Oswiecony Xiąźę Jmci Prymas źąda y prosi o zdanie Przeswiętnego Senatu, tu w Warszawie przytomnego...".[Vyskupo Kajetono Soltyko raštas Senatui]
  Šifras
  F5-A16-3591
  Data
  1763
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Mowa druga J. O. Xcia Jmci Pana Sołyka Biskupa Krakowskiego Xiąźencia Siewierskiego na Seym[ie] Ordynaryinym Warszawskim..."
  Šifras
  F5-A16-3597
  Data
  1766 11 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Pałacu Jasnie Wielmoźnego Jmsci Pana Referendarza Koronnego Warszawskiego Starosty na ulicy Długiey wystawionego w Warszawie
  Šifras
  F5-A16-3695-3696
  Data
  1685 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Šifras
  F5-A2-372
  Data
  1737 01 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jurgio Solohubo, Eišiškių seniūno, vekseliai
  Šifras
  F5-A2-384-385,391-403
  Data
  1776-1784
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Miasta Warszawy Wydziału 1-o ..."[Testamentas]
  Šifras
  F5-A2-482
  Data
  1851
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Angelus Maria ex Comitibus ... Durini...“
  Šifras
  F5-A20-4108/1
  Data
  1770 05 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский..."
  Šifras
  F5-A21-4246-4247
  Data
  1614
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский...". [Zigmanto Vazos reliacinio teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A21-4249
  Data
  1628 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teodor Wessel Podskarbi Wielki Koronny, Generalny Skarbu J.K.Mci Administrator. [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A29-5171
  Data
  1762 10 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Jurgio Golinskio valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5174
  Data
  1764 05 14/25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Rdultovskio valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5175
  Data
  1764 05 15/26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas papulkininkio Bitčotovo valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5176
  Data
  1764 05 15/26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Anos Panceržinskos Galinskos valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5177
  Data
  1764 05 14/25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Głos J Wielmoznego Jmię Pana Franciszka Czapskiego, Wojewody y Generała Ziem y Powiatow Chełminskich Kawalera Orderu Orła Białego pod czas Seymu w Warszawie..."
  Šifras
  F5-A29-5179
  Data
  1766
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Generolo Vincento Krasinskio prašymas Rusijos imperatoriui ir Lenkijos karaliui]
  Šifras
  F5-A29-5201-5202
  Data
  1819 11 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Зикгимунт] третий.. великий князь Литовский...". [Asesorių teismo sprendimas byloje dėl miško vagystės]
  Šifras
  F5-A29-5204
  Data
  1620 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kuršo ir Žiemgalos buržuazijos luomo deputatų raštas Respublikos ministerijai]
  Šifras
  F5-A29-5280
  Data
  1791 04 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copie ďune Requete a presenter a Sa Majesté ľImperatrice des Russies...". [Jurgio Sologubo našlės skundas Rusijos imperatorei Jekaterinai II]
  Šifras
  F5-A29-5282
  Data
  1779
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Warszawy Dn 4 8bris 1773. [Seimo delegato pranešimas]
  Šifras
  F5-A29-5284
  Data
  1773 10 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) popiežiui Benediktui XIV
  Kūrėjas
  Neišaiškintas asmuo
  Šifras
  F5-A29-5289
  Data
  1741
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Illustrissime ac Excellentissime Domine...“
  Kūrėjas
  Pignatelli, Francesco
  Šifras
  F5-A29-5298
  Data
  1703 07 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A29-5417
  Data
  1698 08 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Casimirus a Łubna Łubienski Dei et Apostolicae Sedis...“
  Šifras
  F5-A3-623
  Data
  1713 01 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Jan Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski...". [Bylos dėl prekių iš Kristupo Kušlaneco pasisavinimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A3-688,690-691
  Data
  1683
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bartłomiej Władysław Brzuchanski Sędzia Grodzki Słonimski czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Šifras
  F5-A3-689
  Data
  1683 02 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Zigmanto Vazos privilegija Rūdninkų bažnyčiai]
  Šifras
  F5-A30-5445
  Data
  1614 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Wojskowego Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Šifras
  F5-A35-6382
  Data
  1863 08 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Sił Wojewodztwa Grodzieńskiego. [Lydraštis prie karininkų sąrašo]
  Šifras
  F5-A35-6383
  Data
  1863 08 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rząd Narodowy. Wydział Wojny. [Raštas Augustavo vaiv. Karo viršininkui]
  Šifras
  F5-A35-6392
  Data
  1863 08 12
  Rodyti objektą

Puslapiai