Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Teisės

 • Antraštė
  Zygmunt Trzeci Krol Polski
  Šifras
  F5-B4-870-871
  Data
  1627
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A29-5417
  Data
  1698 08 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Woiskowego Woiewództwa Augustowskiego Pułkownika Andruszkiewicza. [Tautinės vyriausybės Karinio skyriaus raštas]
  Šifras
  F5-A35-6470
  Data
  1863 06 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rząd Narodowy. [Liudijimas Aleksandrui Bagdzevičiui]
  Šifras
  F5-A35-6442
  Data
  1863 08 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Šifras
  F5-A35-6437
  Data
  1863 09 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Šifras
  F5-A35-6436
  Data
  1863 08 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wydział Wojny Rządu Narodowego. Rozkaz dzienny do Wojsk Narodowych
  Šifras
  F5-A35-6430,6475
  Data
  1863 07 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rząd Narodowy. [Nutarimas]
  Šifras
  F5-A35-6405
  Data
  1863 05 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Od Wydziału Wojny Rządu Narodowego. Instrukcya dla Naczelników Wojskowych Wojewódskich
  Šifras
  F5-A35-6404,6404/1
  Data
  1863 05 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rząd Narodowy. Wydział Wojny. [Raštas Augustavo vaiv. Karo viršininkui]
  Šifras
  F5-A35-6392
  Data
  1863 08 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Sił Wojewodztwa Grodzieńskiego. [Lydraštis prie karininkų sąrašo]
  Šifras
  F5-A35-6383
  Data
  1863 08 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do Naczelnika Wojskowego Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Šifras
  F5-A35-6382
  Data
  1863 08 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Organizacya Sztabów Wojsk Narodowych Powstania w R. 1863
  Šifras
  F5-A35-6418,6477
  Data
  1863 05 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Komitet Centralny jako Rząd Narodowy do Naczelnika Sił Wojewodztwa Augustowskiego
  Šifras
  F5-A35-6401
  Data
  1863 04 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Zigmanto Vazos privilegija Rūdninkų bažnyčiai]
  Šifras
  F5-A30-5445
  Data
  1614 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copie ďune Requete a presenter a Sa Majesté ľImperatrice des Russies...". [Jurgio Sologubo našlės skundas Rusijos imperatorei Jekaterinai II]
  Šifras
  F5-A29-5282
  Data
  1779
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškai (2) popiežiui Benediktui XIV
  Kūrėjas
  Neišaiškintas asmuo
  Šifras
  F5-A29-5289
  Data
  1741
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Z Warszawy Dn 4 8bris 1773. [Seimo delegato pranešimas]
  Šifras
  F5-A29-5284
  Data
  1773 10 04
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kuršo ir Žiemgalos buržuazijos luomo deputatų raštas Respublikos ministerijai]
  Šifras
  F5-A29-5280
  Data
  1791 04 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Illustrissime ac Excellentissime Domine...“
  Kūrėjas
  Pignatelli, Francesco
  Šifras
  F5-A29-5298
  Data
  1703 07 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Generolo Vincento Krasinskio prašymas Rusijos imperatoriui ir Lenkijos karaliui]
  Šifras
  F5-A29-5201-5202
  Data
  1819 11 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Głos J Wielmoznego Jmię Pana Franciszka Czapskiego, Wojewody y Generała Ziem y Powiatow Chełminskich Kawalera Orderu Orła Białego pod czas Seymu w Warszawie..."
  Šifras
  F5-A29-5179
  Data
  1766
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Зикгимунт] третий.. великий князь Литовский...". [Asesorių teismo sprendimas byloje dėl miško vagystės]
  Šifras
  F5-A29-5204
  Data
  1620 08 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Teodor Wessel Podskarbi Wielki Koronny, Generalny Skarbu J.K.Mci Administrator. [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A29-5171
  Data
  1762 10 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Anos Panceržinskos Galinskos valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5177
  Data
  1764 05 14/25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Jurgio Golinskio valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5174
  Data
  1764 05 14/25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas papulkininkio Bitčotovo valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5176
  Data
  1764 05 15/26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Rdultovskio valdoms]
  Šifras
  F5-A29-5175
  Data
  1764 05 15/26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский..."
  Šifras
  F5-A21-4246-4247
  Data
  1614
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский...". [Zigmanto Vazos reliacinio teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A21-4249
  Data
  1628 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław August z Boźey Łaski Król Polski..."
  Šifras
  F5-A6-1626
  Data
  1792, (1624 02 20)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quinquagesimo Quinto...“
  Šifras
  F5-A9-2070
  Data
  1745 07 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rachunek od Franciszka Koehlera & C
  Šifras
  F5-A6-1525
  Data
  1819 06 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ex Mandato Illustrissimi ac Rev. Domini Nuncij Apostolici...“
  Šifras
  F5-A8-2146
  Data
  1723 06 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Christoph Pac Kanclerz Wielki WXL..." [Rakto nuomos sutartis]
  Šifras
  F5-A4-932
  Data
  1668 09 18
  Rodyti objektą

Puslapiai