Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

 • Antraštė
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Šifras
  F5-A1-280
  Data
  1743 04 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Proces Ichm PP Rymkiewiczow..."
  Šifras
  F5-A1-286,288
  Data
  1743-1744
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego
  Šifras
  F5-A1-289,293
  Data
  1736
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wilkomirskiego
  Šifras
  F5-A1-291
  Data
  1738
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Šifras
  F5-A2-297
  Data
  1746 08 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Šifras
  F5-A2-298
  Data
  1737
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jenerał JKMci nizey podpisaniem się wyrazony..."
  Šifras
  F5-A2-434-435,439-441
  Data
  1742-1744
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Stanisław Adamowicz z Debski wozny...". [Pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą byloje dėl nužudymo]
  Šifras
  F5-A2-444
  Data
  17--], (1598)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jan Mikołajewicz Sarafinowicza Ziemienin..."
  Šifras
  F5-A2-460
  Data
  17--], (1599)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Valdos įkeitimo raštas
  Šifras
  F5-A2-471
  Data
  1791
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Šifras
  F5-A26-4576
  Data
  1705 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Šifras
  F5-A26-4583-4584
  Data
  1713
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Šifras
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Data
  1714-1731
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Šifras
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Data
  1732-1733
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4645-4647
  Data
  1798, (1762)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Šifras
  F5-A27-4648
  Data
  1787 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4666
  Data
  1746 10 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Šifras
  F5-A27-4694,4700
  Data
  1798
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4767
  Data
  1736, (1727 04 23)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Šifras
  F5-A28-4911
  Data
  1802 12 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Šifras
  F5-A28-4957
  Data
  1823 01 25, (1822)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4968,4971
  Data
  1758
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Šifras
  F5-A28-4972a-4974
  Data
  1726
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт трети божю милостью король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Šifras
  F5-A3-548
  Data
  1619 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жыкгимонт трети божью милостю король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Šifras
  F5-A3-554-555
  Data
  1620
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkom[ierskiego]
  Šifras
  F5-A3-694
  Data
  17--], (1712, 1724)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских враду грского Вилкомирского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą pranešimą]
  Šifras
  F5-A4-792
  Data
  1676
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego [Intromisija]
  Šifras
  F5-A4-802
  Data
  1798, (1751)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jan Mikołaiewicz Monkiewicz Ziemianin..."
  Šifras
  F5-A4-874,925
  Data
  1627
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Станислав Миколаевич Песлевича земенин..."[Dvaro pardavimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A4-875,914
  Data
  1595 05 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Петр Томкович боярин..."[Žemės sklypų pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A4-876,876a
  Data
  1574 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского [Skundas]
  Šifras
  F5-A4-882,899
  Data
  1585 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых земских повету Вилкомирского [Žemės pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A4-883-884
  Data
  1586 06 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Якуб Юревич а я Алжбета Юревна Якубова Юревича земяне..." [Žemės pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A4-885-886
  Data
  1588 06 29
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Видимус с книг справ земских повету Вилкомирского [Ukmergės žemės teismo dekretas]
  Šifras
  F5-A4-887-888
  Data
  1590 02 17
  Rodyti objektą

Puslapiai