Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Teisės

 • Antraštė
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Šifras
  F5-A28-4911
  Data
  1802 12 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Šifras
  F5-A28-4972a-4974
  Data
  1726
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Šifras
  F5-A28-4957
  Data
  1823 01 25, (1822)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Šifras
  F5-A28-4968,4971
  Data
  1758
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4666
  Data
  1746 10 15
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Šifras
  F5-A26-4576
  Data
  1705 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Šifras
  F5-A26-4583-4584
  Data
  1713
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Šifras
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Data
  1714-1731
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Šifras
  F5-A27-4694,4700
  Data
  1798
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4767
  Data
  1736, (1727 04 23)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Šifras
  F5-A27-4648
  Data
  1787 05 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Šifras
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Data
  1732-1733
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A27-4645-4647
  Data
  1798, (1762)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского.[Dalies dvarelio pardavimo aktas]
  Šifras
  F5-A6-1536
  Data
  1594 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „От Мартина княжати Кгедройтского на Виденисках старосты...". [Šaukimas į Ukmergės pilies teismą]
  Šifras
  F5-A8-2019
  Data
  1599 01 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Šifras
  F5-A6-1593
  Data
  1842-1847
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Wozny niźey napodpisaniu ręki mey..." [Intromisija]
  Šifras
  F5-A6-1619
  Data
  1806
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie rekvizuotus produktus]
  Šifras
  F5-A5-1093-1094
  Data
  1812
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Jan Monkiewicz Ziemianin Krol. Je. Msci powiatu Wiłkomirskiego...". [Taikos sutartis byloje dėl žemės sklypų ir muštynių]
  Šifras
  F5-A6-1554
  Data
  1626 10 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Vaznio skundas]
  Šifras
  F5-A8-2024
  Data
  1608 01 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора господарского Вилкомирского. [Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A6-1591
  Data
  1590 08 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ судовых кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Koptų bylos dėl užpuldinėjimo ir turto grobstymo dokumentai]
  Šifras
  F5-A8-2008,2010,2014,2016
  Data
  1589-1596
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора грского Вилкомирского. [Skabeikių dvarelio dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A6-1500
  Data
  1619 09 06
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „На враде грском кгродском Вилкомирском...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Šifras
  F5-A6-1591/1
  Data
  1646
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Skundas]
  Šifras
  F5-A8-2017
  Data
  1597 03 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A8-2009
  Data
  1589 03 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Duchownych Administratorskich Biskupstwa Wilenskiego. [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F5-A8-2018
  Data
  1598, (1596)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Transakta wieczyste i procederowe Domowi Kopciow na Majątki Peliszę i Oknisty w Pttcie Wiłkomierskim słuźące
  Šifras
  F5-A8-2006,2020-2021
  Data
  1607-1611
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Šaukimas į Breslaujos žemės teismą]
  Šifras
  F5-A7-1650
  Data
  1799
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Intromisija]
  Šifras
  F5-A6-1612
  Data
  1797, (1781)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Жыкгимонт Томашевич Волкин земенин грский повету Вилкомирскаго...". [Valstiečių įkeitimo sutartis]
  Šifras
  F5-A9-2194
  Data
  1622
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkomierskiego. [Skundas]
  Šifras
  F5-A6-1517
  Data
  1768 05 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A8-2013
  Data
  1595 11 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Šifras
  F5-A8-2031-2032
  Data
  1603
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku Tysiąc Siedmset Trzydziestego pierwszego..."
  Šifras
  F5-A4-963
  Data
  1731 03 07
  Rodyti objektą

Puslapiai