Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  [Gervėčių miestelio, palivarko bei aplinkinių kaimų gyventojų sąrašas]
  Šifras
  F5-A29-5399
  Data
  1795 11 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Specifikacya y Taxa Zabranych Ogierow, Klacz, Wałachi y Zrzebiąt z Stado J. K. Mosci przez JW. Podskarbiego...". [Antano Tyzenhauzo, Lietuvos dvaro paiždininkio, bylos dokumentai]
  Šifras
  F5-A29-5270-5274
  Data
  1780
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Włosci Grawszanskiey na Rok 1688
  Šifras
  F5-A29-5253
  Data
  1688
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr spisania budowania poddanych zboźa zasianego y inszych rzeczy Imienia Oławskiego..."
  Šifras
  F5-A29-5252
  Data
  1605
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Liudijimas apie Zuzanos Ziverskos turto surašymą]
  Šifras
  F5-A29-5225
  Data
  17--], (1634)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Instrukcya dla Ichmi Panow Lustratorow...". [Instrukcija jėzuitų turto liustratoriams]
  Šifras
  F5-A29-5180
  Data
  1773 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Seminarium Wilenskiego, ktore odbiera in thenutam Wielmozny Jm X. Jerzy Kazimierz Ancuta Kanonik y Officyał Generalny Wilenski..."
  Šifras
  F5-A28-5114
  Data
  1713
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Koscioła Krynskiego..."
  Šifras
  F5-A28-4950
  Data
  1723 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Pttu Wilenskiego. [Medikių kaimo inventoriai]
  Šifras
  F5-A27-4739
  Data
  1806
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rewersał odemnie Woyciecha Jarkowskiego y odemnie Krystyny Łoweckę Jarkowskiey...". [Palivarko inventorius]
  Šifras
  F5-A27-4720
  Data
  1668 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Powinnośći Poddaństwa Daniszewskiego. [Inventoriai]
  Šifras
  F5-A23-4320-4321,4323
  Data
  1747
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz. [Jaciūnų palivarko inventorius]
  Šifras
  F5-A28-4868
  Data
  1852 05 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Wilenskiego. [Namo Didžiojoje gatvėje, Vilniuje, inventorius]
  Šifras
  F5-A27-4756-4757
  Data
  1723
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Roku 1775...Taxa Częsci Kamienicy quondam Kiszczynska...". [Namo Vokiečių g., Vilniuje, inventorinis aprašymas]
  Šifras
  F5-A27-4755
  Data
  1775
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Lustracia alias Inwentarz Ekonomij Trockiey z Folwarkiem zowiącym się Brazołła..."
  Šifras
  F5-A21-4285
  Data
  1803], (1783-1784)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum in Curia Regia Branscensi...". [Narevo inventorius]
  Šifras
  F5-A21-4274/1
  Data
  1662, (1661)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport miesiączny prowentu Zdzięciolskiego..."
  Šifras
  F5-A1-279
  Data
  1830 01 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Podanie czyli Remanent tak Prowentu iak y Magazynu Włościanskiego
  Šifras
  F5-A1-3
  Data
  1819 04 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Zabudowania Dwornego. [Suražo klebonijos inventorius]
  Šifras
  F5-A16-3703
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Folwarku Nazwanego Zakubiela
  Šifras
  F5-A27-4715-4716
  Data
  1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Surrogatorskich Xięstwa Źmuydzkiego. [Palivarko inventorius]
  Šifras
  F5-A9-2075
  Data
  1758 07 15, (1728)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A5-1417
  Data
  1789 04 25
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Visitatio Ecclesiae Parochialis Słucensis sub Titulo S. Michaelis, S. Joannis Baptistae et S. Nicolai..."
  Šifras
  F5-A9-2098
  Data
  1745 03 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Valstiečių inventorinis sąrašas]
  Šifras
  F5-A9-2083
  Data
  1809, (1795)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr Rzeczy odebranych O Jasnie Wielmoznego Podskarbiego Litt. Kotta
  Šifras
  F5-A5-1481
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Zascianku Staniszek od Majętności Morynkopola w Powiecie Zawileyskim połoźonego..."
  Šifras
  F5-A6-1589/1
  Data
  1830 02 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Spisany Imienia Wielmoznego Pana JoMsci Pana Stanisława Kiszki Woiewodzica Witepskiego Polian..."
  Šifras
  F5-A7-1779
  Data
  1601
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Reiestr uczyniony na dom Taresewicza...".[Inventorinis Taresevičiaus namo aprašymas]
  Šifras
  F5-A6-1508
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Bydło w Pogwizdowie ad tenorem podania Jmsci Pana Kossowskiego Vicesgerenta Łukowskiego podaje się..."
  Šifras
  F5-A6-1610
  Data
  1780
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Ziem. Pttu Rosien. [Šaukoto dvarelio inventorius]
  Šifras
  F5-A9-2192
  Data
  1798, (1618)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Maiętnosci Krewien
  Šifras
  F5-A3-747
  Data
  1746 11 07
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Powinnosc tey wsi z włoki jednej..."[Kaimo inventorius]
  Šifras
  F5-A3-701
  Data
  1679
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ кгродских повету Ковенского. [Pašeimenių dvaro inventorius]
  Šifras
  F5-A3-725,743
  Data
  1675, 1676
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widymus z Xiąg Ziemskich Xięstwa Źmudzkiego [Dvaro inventorius]
  Šifras
  F5-A3-697/1
  Data
  1754, (1649)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Inventoriaus fragmentas]
  Šifras
  F5-A4-786
  Data
  17--
  Rodyti objektą

Puslapiai