Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Teisės

Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  Spisana Ludnosci Woytostwa Grunscianskiego
  Šifras
  F5-A1-12
  Data
  1817, 1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Dobr Ludexna..."
  Šifras
  F5-A1-120-122
  Data
  1786
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr nie Skazkowych Ludzi Woytowstwa Poszylanskiego
  Šifras
  F5-A1-13
  Data
  1821-1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr dusz Płci Źęskiey niezapisanych do Skazki Rewizkiey..."
  Šifras
  F5-A1-14,A1-15
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr wiadomosci nieskaskowyvh Dusz..."
  Šifras
  F5-A1-16,A1-18,A1-19
  Data
  1821-1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość Dusz oboiey Płci m. Szkud..."
  Šifras
  F5-A1-17
  Data
  1825 02 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „[Re]gestr dusz opuszczonych 1816 i 1818 w Woytowstwie Eydziatskim..."
  Šifras
  F5-A1-21
  Data
  1825 02 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skaska Dabawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Chorąstwa Siadskiego
  Šifras
  F5-A1-22
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skaska Dobawkowa Roku 1825...Woytowstwa Iłłockiego
  Šifras
  F5-A1-23
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Dobawkowa Skaska 1825 r. Woytowstwa Alexandryiskiego
  Šifras
  F5-A1-24
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Skaska dobawkowa Roku 1825 Hrabstwa Szkudzkiego Woytowstwa Kalczanskiego
  Šifras
  F5-A1-26
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport miesiączny prowentu Zdzięciolskiego..."
  Šifras
  F5-A1-279
  Data
  1830 01 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Maiętnosci Antoezierza w Powiecie Wiłkomier. ..."
  Šifras
  F5-A1-292
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Podanie czyli Remanent tak Prowentu iak y Magazynu Włościanskiego
  Šifras
  F5-A1-3
  Data
  1819 04 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Valstiečių inventoriniai sąrašai
  Šifras
  F5-A1-32
  Data
  1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wiadomość włościan Pomuskich..."
  Šifras
  F5-A1-34
  Data
  18-- I p
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Folwarku nazwanego Kurpiesze ze Wsią..."
  Šifras
  F5-A1-80-81
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Woytowstwa Kulskiego..."
  Šifras
  F5-A1-9
  Data
  1825 02 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wieś Mysluki. [Palivarkų Voupos seniūnijoje inventorius]
  Šifras
  F5-A16-3672
  Data
  1776
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zamek Mahiliowsky. [Inventorius]
  Šifras
  F5-A16-3673/1
  Data
  1623-1637
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „...Inwentarz spisania y podania dworu maietnosci...w Pohorodnej..."
  Šifras
  F5-A16-3684
  Data
  1595 03 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Pałacu Jasnie Wielmoźnego Jmsci Pana Referendarza Koronnego Warszawskiego Starosty na ulicy Długiey wystawionego w Warszawie
  Šifras
  F5-A16-3695-3696
  Data
  1685 09 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Zabudowania Dwornego. [Suražo klebonijos inventorius]
  Šifras
  F5-A16-3703
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Реестр справ позосталых по небощику пану Гамшею
  Šifras
  F5-A16-3713
  Data
  15--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Инвентарь списаны монастыря Лещенского..."
  Šifras
  F5-A16-3725
  Data
  1623
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Asesorių raštas Pinsko seniūnui]
  Šifras
  F5-A16-3725/2
  Data
  1615
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Neišaiškinto dvaro inventoriaus fragmentas
  Šifras
  F5-A2-517
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Maietnosci Czerlonski Spisany Anno 1673
  Šifras
  F5-A20-4101
  Data
  1673 04 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Srebro Cerkiewne pozostał y według wagi opisane..."
  Šifras
  F5-A20-4138
  Data
  1782
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum in Curia Regia Branscensi...". [Narevo inventorius]
  Šifras
  F5-A21-4274/1
  Data
  1662, (1661)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Lustracia alias Inwentarz Ekonomij Trockiey z Folwarkiem zowiącym się Brazołła..."
  Šifras
  F5-A21-4285
  Data
  1803], (1783-1784)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Powinnośći Poddaństwa Daniszewskiego. [Inventoriai]
  Šifras
  F5-A23-4320-4321,4323
  Data
  1747
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Folwarku Nazwanego Zakubiela
  Šifras
  F5-A27-4715-4716
  Data
  1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rewersał odemnie Woyciecha Jarkowskiego y odemnie Krystyny Łoweckę Jarkowskiey...". [Palivarko inventorius]
  Šifras
  F5-A27-4720
  Data
  1668 04 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Inwentarz Maiętnośći naszey Myszkowszczyzny y Spisanie Budynku..."
  Šifras
  F5-A27-4724
  Data
  1667 03 19
  Rodyti objektą

Puslapiai