Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau

Teisės

 • Antraštė
  „Wiadomość o Przychodzie i Rozchodzie Gotowego Grosza w Prowęcie Zdzięciolskim..."
  Šifras
  F5-A1-223-224,227
  Data
  1824-1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Intrata Roczna z Majętności Zdzięcioła..."
  Šifras
  F5-A1-237
  Data
  1809
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Przychod Posladow rozmaitych
  Šifras
  F5-A1-255
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-238
  Data
  1804
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport Miesięczny Ekonomiczny i Prowętowy z Folwarku Terebeźowskiego..."
  Šifras
  F5-A1-277
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Šifras
  F5-A1-245
  Data
  1811 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rapportt Miesięczny Kassy Stolinskiey..."
  Šifras
  F5-A1-276
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Między Jasnie Oswieconemi Stanisławem y Karoliną z Pociejow Xiązętami Radziwiłłami..."
  Šifras
  F5-A1-64
  Data
  1784 03 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kilnojamo turto sąrašas]
  Šifras
  F5-A1-45
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „O przychodzie i rozchodzie w kasie Stolinskiey..."
  Šifras
  F5-A1-35
  Data
  1822-1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Dekrettu Sądu Podkomorsk. co do Kategoryi JWo Houwalta
  Šifras
  F5-A10-2312
  Data
  1806 02 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ograniczenie czyli Obwodnica dla Dobr Izabellina y Wsi Sumiezney Wiciun alias Imieniszek w Woiewodztwie Wilenskim..."
  Šifras
  F5-A10-2311
  Data
  1788, (1787)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kopia Dekretu. [Bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2309-2310
  Data
  1767
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilnaius vaiv. pakamario teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2326-2327,2329-2330
  Data
  1693
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских подкоморских воеводства Виленского. [Vilniaus vaiv. kamarninko sprendimas]
  Šifras
  F5-A10-2331
  Data
  1677 06 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum in Praedio Rusota dicto ad Ecclesiam Parochialem Grodnensem Pertinente..."
  Šifras
  F5-A10-2323-2324
  Data
  1724, 1729
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Лидского. [Dvaro Lydos pav. pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A12-2776-2777
  Data
  1613, (1612)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских справ судовых повету Лидского. [Lydos žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2778-2779
  Data
  1608
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie swiętey i nierozdzielnej Troycy...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2763
  Data
  1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Działo się w Maiątku Oławie...". [Dvaro nuomos sutartis]
  Šifras
  F5-A16-3619
  Data
  1847
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2764
  Data
  1653 07 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2749-2750
  Data
  1702 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг земских воеводства Виленского. [Vilniaus žemės teismo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2774-2775
  Data
  1618 01 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Intrata Gołego Grosza z Dobr Wołynskich Klucza Kilikijowskiego
  Šifras
  F5-A16-3697
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestra Pieniędzy za przedane Dobra Wołynskie w Kluczu Kilikijowskim w Roku teraznieyszym 1752
  Šifras
  F5-A16-3698
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Земяном гдрим повету...". [Pranešimas]
  Šifras
  F5-A16-3722/10
  Data
  1590
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Opisanie Urzędu y Władzy nowo Obstallowanego JPana Ekonoma N oraz puncta niektóre raz na zawsze do Obserwowania, ..."
  Šifras
  F5-A16-3673
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Zyhimont Boziu Miłostiu Korol Polski..."
  Šifras
  F5-A2-326
  Data
  17--], (1522)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-323
  Data
  17--], (1599)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Sutarties fragmentas]
  Šifras
  F5-A16-3711/3
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Bałtromiey, a Jakub, a Misius Stanisławowiczy...". [Šienaujamų pievų pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-329
  Data
  17--], (1539)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Катерина Козаковая вызнаваю явно сим моим листом..."
  Šifras
  F5-A16-3720
  Data
  1532 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Za Scianek Kauliszki koło Rzeki Paupie..."
  Šifras
  F5-A2-314
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Aktorstwa Niemenczyńskiego
  Šifras
  F5-A2-316
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Попис двора Зелвенского..."
  Šifras
  F5-A16-3722/8
  Data
  15--
  Rodyti objektą

Puslapiai