Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Teisės

Kalba

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  „Wiadomość o Przychodzie i Rozchodzie Gotowego Grosza w Prowęcie Zdzięciolskim..."
  Šifras
  F5-A1-223-224,227
  Data
  1824-1825
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Intrata Roczna z Majętności Zdzięcioła..."
  Šifras
  F5-A1-237
  Data
  1809
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pakvitavimas
  Šifras
  F5-A1-238
  Data
  1804
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Šifras
  F5-A1-245
  Data
  1811 03 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Percepta w Gotowym Groszu.Expens Gotowego Groszu
  Šifras
  F5-A1-2,5-7,A1-225,A1-226
  Data
  1819-1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rapport Miesięczny Przychodu i Rozchodu Pieniędzy w Kasie Prowętowey Zdzięciol..."
  Šifras
  F5-A1-251-252,256
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport Prowentu Zdzięciolskiego..."
  Šifras
  F5-A1-253-254,270,278
  Data
  1830-1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Przychod Posladow rozmaitych
  Šifras
  F5-A1-255
  Data
  1830
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Rapportt Miesięczny Kassy Stolinskiey..."
  Šifras
  F5-A1-276
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport Miesięczny Ekonomiczny i Prowętowy z Folwarku Terebeźowskiego..."
  Šifras
  F5-A1-277
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Raport miesiączny prowentu Zdzięciolskiego..."
  Šifras
  F5-A1-279
  Data
  1830 01 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Podanie czyli Remanent tak Prowentu iak y Magazynu Włościanskiego
  Šifras
  F5-A1-3
  Data
  1819 04 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „O przychodzie i rozchodzie w kasie Stolinskiey..."
  Šifras
  F5-A1-35
  Data
  1822-1823
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Rekvizicijų iš Zietelos dvaro, priklausančio Soltanams, sąrašai]
  Šifras
  F5-A1-36-A1-40,A1-42
  Data
  1812-1813
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Kilnojamo turto sąrašas]
  Šifras
  F5-A1-45
  Data
  1796
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Między Jasnie Oswieconemi Stanisławem y Karoliną z Pociejow Xiązętami Radziwiłłami..."
  Šifras
  F5-A1-64
  Data
  1784 03 27
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kopia Dekretu. [Bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Šifras
  F5-A10-2309-2310
  Data
  1767
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ograniczenie czyli Obwodnica dla Dobr Izabellina y Wsi Sumiezney Wiciun alias Imieniszek w Woiewodztwie Wilenskim..."
  Šifras
  F5-A10-2311
  Data
  1788, (1787)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Dekrettu Sądu Podkomorsk. co do Kategoryi JWo Houwalta
  Šifras
  F5-A10-2312
  Data
  1806 02 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Actum in Praedio Rusota dicto ad Ecclesiam Parochialem Grodnensem Pertinente..."
  Šifras
  F5-A10-2323-2324
  Data
  1724, 1729
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A12-2749-2750
  Data
  1702 11 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „W ymie swiętey i nierozdzielnej Troycy...". [Testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2763
  Data
  1653
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Testamentas]
  Šifras
  F5-A12-2764
  Data
  1653 07 11
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Działo się w Maiątku Oławie...". [Dvaro nuomos sutartis]
  Šifras
  F5-A16-3619
  Data
  1847
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Opisanie Urzędu y Władzy nowo Obstallowanego JPana Ekonoma N oraz puncta niektóre raz na zawsze do Obserwowania, ..."
  Šifras
  F5-A16-3673
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tabella Kwitow wyciągnionych Prowentu Ostrowskiego, za Dyspozycyi JP Szabanskiego od Roku 1774 do 1780 Junij 1-go
  Šifras
  F5-A16-3675
  Data
  1780
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „...Inwentarz spisania y podania dworu maietnosci...w Pohorodnej..."
  Šifras
  F5-A16-3684
  Data
  1595 03 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr poddanych czjaglich w Podhorodnej i we Gorodnej..."
  Šifras
  F5-A16-3685
  Data
  1593
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Obrachunek Zboźu w Snopie tudzieź Słomy Siana y drew
  Šifras
  F5-A16-3687
  Data
  1819
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr Pomiery Imenja Uzłowiec
  Šifras
  F5-A16-3694
  Data
  1806
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Intrata Gołego Grosza z Dobr Wołynskich Klucza Kilikijowskiego
  Šifras
  F5-A16-3697
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestra Pieniędzy za przedane Dobra Wołynskie w Kluczu Kilikijowskim w Roku teraznieyszym 1752
  Šifras
  F5-A16-3698
  Data
  1752
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Junij 27 wydałem ex Archivo W Jurewiczowi Komornikowi mappę Walkiewicz..."
  Šifras
  F5-A16-3701
  Data
  1817
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Folwark Wyhanow z Awulsem Doubniewem
  Šifras
  F5-A16-3702
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Folwark Tumin z Awulsem Lumną
  Šifras
  F5-A16-3702-1
  Data
  17--
  Rodyti objektą

Puslapiai