Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

 • cancel Įkeitimas, nekilnojamojo turto
Išvalyti aktyvius filtrus

Tema

Kalba

Vieta

 • Antraštė
  Wypis z Knih Zamkowych wradu Wdztwa Wilenskoho. [Pakvitavimas apie išpirktą Sorokos girią]
  Šifras
  F5-A2-321
  Data
  17--], (1572)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Sczaszny Janowicz Reszka...". [Dvaro įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-323
  Data
  17--], (1599)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Polonia Mikołaiewaia Woytowaia...". [Dvarelio įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A2-328
  Data
  17--], (1531)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Inwentarz Folwarku Nazwanego Zakubiela
  Šifras
  F5-A27-4715-4716
  Data
  1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Karola Michała Frąckiewicza Radziminskiego y odemnie Anny Leonory Zenowiczowny Frąckiewiczowey Radziminskiey...". [Pasižadėjimas...
  Šifras
  F5-A27-4735
  Data
  1671
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4767
  Data
  1736, (1727 04 23)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Karola Andrzeiewicza Bunaka dany...". [Siaurimaičių dvarelio įkeitimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A27-4771-4772
  Data
  1699
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Władysława Janowicza z minełga Gabryałowicza dany...". [Pusės dvarelio įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A27-4774-4775
  Data
  1703 08 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Antalaušių kaimo įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A28-4963
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Jerzego Korsaka...". [Jurgio ir Kristinos Korsakų garantijos raštas]
  Šifras
  F5-A28-5040
  Data
  1648
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Alovės dvaro, Trakų vaiv., įkeitimo ir pardavimo dokumentai]
  Šifras
  F5-A29-5243,5246-5248
  Data
  1690-1692
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List od nas odemnie Krzysztopha Jerzewicza Bitowta..."
  Šifras
  F5-A3-537
  Data
  16--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Выпис с книг справ враду земского земли Жомойтское. [Pakvitavimas apie Pašilės dvaro išpirkimą]
  Šifras
  F5-A3-699
  Data
  1640, (1639)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ярош Миколаевич Шваб земенин гдрский повету Троцкого...". [Sutartis dėl Alovės dvaro dalies įkeitimo]
  Šifras
  F5-A8-1923-1924,1930-1931
  Data
  1576-1598
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Andrzey Koszczyc y Ja Krystyna Powakowska Andrzeiowa Koszczycowa ziemianin i ziemianka ...". [Stirnių palivarko, Ukmergės pav., įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A9-2228
  Data
  1639 02 04, 1817
  Rodyti objektą