Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Tema

Kalba

 • Antraštė
  „Franciszek Oziembłowski Najasnieyszey Imperatorowey Pani moiey...". [Įsakas dėl maisto produktų rusų kariuomenei pristatymo]
  Šifras
  F5-A27-4637
  Data
  1734 02 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z Xiąg Ziemskich Xttwa Źmdzo Repar. Szawelskiego. [Žemės valdos pardavimo raštas]
  Šifras
  F5-A7-1645
  Data
  1783 08 22, (1782)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nizczy Sąd Ziemski Pottu Szawelgo...".[Pakvitavimas apie sumokėtą rango mokestį]
  Šifras
  F5-A7-1679
  Data
  1797 12 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Dekret Copiarum Spraw y Komportacyą nakazuiącey w Sprawie WJ Pana Jerzego Turnowa Podkomorzego Nadwornego JKmsci oraz dalszych Konkredytorow z...
  Šifras
  F5-A9-2049
  Data
  1788
  Rodyti objektą