Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Teisės

Vieta

Tema

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Tema

Kalba

 • Antraštė
  „Ja Woytech Siękowski Stolnik Ciechanowski a Ja Jan Krajewski Dworanie...". [Raštas apie įvykdytą įsakymą]
  Šifras
  F5-A28-5156-5157
  Data
  18--], (1609 08 11)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Šifras
  F5-A20-4186
  Data
  1832-1833
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Andriui Beneckiui, Kobrino [bazilijonų] vienuolyno vyresniajam
  Kūrėjas
  Kropinski, [Stanisław]
  Šifras
  F5-A23-4348
  Data
  1753 10 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Šifras
  F5-A20-4194
  Data
  1831
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Šifras
  F5-A20-4137
  Data
  17--], (1642, 1648)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4107
  Data
  1750
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Šifras
  F5-A20-4100
  Data
  17--], (1640 07 17)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Šifras
  F5-A20-4141
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Šifras
  F5-A20-4130
  Data
  1811 10 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Šifras
  F5-A20-4134
  Data
  1810
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Šifras
  F5-A20-4097
  Data
  1803
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In nomine Dni Amen...". [Fundacijos Žyrovičų bazilijonų vienuolynui raštas]
  Šifras
  F5-A20-4039
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Do P. Kommissyi Źyrowickiey Seminaryiskiey..."
  Šifras
  F5-A20-4087
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Zalecenie. [Bazilijonų vienuolynų Lietuvoje provincijolo įsakas]
  Šifras
  F5-A20-4086
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vladislovo Mykolo Markovskio pakvitavimas]
  Šifras
  F5-A16-3705/2
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Šifras
  F5-A1-109
  Data
  1719
  Rodyti objektą