Skaitmeninės kolekcijos

F5 Mišrus fondas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje veikusių įvairių konfesijų bažnyčių ir vienuolynų administravimo, turto, pastoracinės ir edukacinės veiklos dokumentai, didikų ir bajorų šeimų archyvai, miestų administracijos įstaigų, cechų, kitos ūkinės veiklos dokumentai, carinės Rusijos Šiaurės Vakarų gubernijų administracijos, švietimo įstaigų dokumentai.

Kalba

Teisės

Vieta

Išvalyti aktyvius filtrus

Kūrėjas

Rodyti daugiau

Tema

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  „Terminata pewney Zastawy daie sie dla informacy...". [Įkeistų brangenybių sąrašas]
  Šifras
  F5-A29-5418
  Data
  1697
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Aleksandrui Povilui Sapiegai, Lietuvos didžiajam maršalkai
  Kūrėjas
  Hurko
  Šifras
  F5-A29-5416
  Data
  1719 10 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Cnot Theologicznych 3. [Raštelis]
  Šifras
  F5-A29-5398
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Kūrėjas
  Ickowicz, Szłoma
  Šifras
  F5-A29-5312
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wyjątek z dzieła Benedykta XIV...". [Medžiaga bažnytinės teisės studijai]
  Šifras
  F5-A29-5392-5394
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Pism JO Xięcia Galiczyna Ministra Religii do Biskupa Wileńskiego JW Jeronima Hrabi Stroynowskiego..."
  Šifras
  F5-A29-5314
  Data
  1816
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Sutarties su Vilniaus kapitula fragmentas]
  Šifras
  F5-A29-5257
  Data
  1806
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Rachunek Deputacyi Ekonomiczney z W. Dzierźawcą Braszewskim o dochod z tych Dóbr za rok drugi dzierźawy podług Kontraktu do Kassy Kapituły zaliczyc się powinny
  Šifras
  F5-A29-5261
  Data
  1801 05 17
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Excerpt z Gazet Cudzoziemskich..."
  Šifras
  F5-A29-5286
  Data
  1771 07 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  List Zygmunta III dany Piotrowi Denisowiczowi na dobra Jakóba Owsianika iure caduco
  Šifras
  F5-A29-5211
  Data
  18--], (1626)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Kazimierui Leonui Sapiegai, LDK pakancleriui
  Kūrėjas
  Sielawa, Antoni
  Šifras
  F5-A29-5228
  Data
  18--], (1654 09 09)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kommissya Woyskowa Oboyga Narodow. [Įsakas dėl kariuomenės aprūpinimo maistu ir pašarais]
  Šifras
  F5-A29-5191-5192
  Data
  1792 05 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Pretensye Obywatela Majewskiego do Skarbu
  Šifras
  F5-A29-5198
  Data
  1794
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Laiškas Petrui Švabui Švanskiui, [dvaro valdytojui]
  Kūrėjas
  Sanguszko, Hieronim
  Šifras
  F5-A29-5208-5209
  Data
  1654 01 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Nayiasnieysza Kommissyo Jasnie Wielmozni Panowie...". [Lvovičiaus prašymas]
  Šifras
  F5-A29-5185
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Instrukcya dla Ichmi Panow Lustratorow...". [Instrukcija jėzuitų turto liustratoriams]
  Šifras
  F5-A29-5180
  Data
  1773 10 14
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Przeswietna Kommissio Rzeczypospolitey Skarbu Wo Xstwa Litt. [Vincento Vygonovskio skundas]
  Šifras
  F5-A29-5192/1
  Data
  179-
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Do JW ImPani Kasztelanowey Kaminskiey
  Šifras
  F5-A29-5162
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Šifras
  F5-A28-5120_1
  Data
  1833 12 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Kopia Listu do Xięcia Jmsci Woiewody Wilenskiego
  Šifras
  F5-A29-5161
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Vincento Paškovskio skolos kvitas]
  Šifras
  F5-A28-5116
  Data
  1804 12 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Całego Remanentu na Chłopach Źucinskich Schody WW Ichmew XX Wikaryuszow Kathedry Wilenskiey..."
  Šifras
  F5-A28-5067
  Data
  1787
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Antalaušių kaimo įkeitimo raštas]
  Šifras
  F5-A28-4963
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Błahorodny Hospodyn kwater Mistr...". [Pranešimas dėl pakvitavimų apie pristatytus produktus į Gardino magazinus]
  Šifras
  F5-A28-4938
  Data
  1735 09 02
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Liudviko Sventožeckio skolos kvitas]
  Šifras
  F5-A28-4966
  Data
  1721
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „List odemnie Lewka Alexandrowicza Źyda...". [Skolos kvitas]
  Šifras
  F5-A28-4874
  Data
  1704 06 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Tauba Liebowa daię ten mui kwit..."
  Šifras
  F5-A28-4885
  Data
  18--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Opisanie Szlachetney Rodowitośći Domu Ichm Panow Jakubowskich teraz do Wywodu z Pttu Wiłkomierskiego podaiących się
  Šifras
  F5-A28-4909-4810
  Data
  1803-1804
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Dorsalinė atžyma iš Paparčių valdos, Trakų pav., padalintos tarp Korsakų, dokumentų]
  Šifras
  F5-A28-5034
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Reiestr Dokumentow Autentycznych Funduszu Kościoła Parafialnego Kupiskiego..."
  Šifras
  F5-A28-4956
  Data
  1828 04 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Reiestr spisania spraw...". [Zigmantui Korsakui perduotų dokumentų sąrašas]
  Šifras
  F5-A28-5042
  Data
  1648 05 28
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Žemės Peršojuose, priklausančios Hrickai Jackovičiui, pardavimo rašto anotacija]
  Šifras
  F5-A28-4974a
  Data
  17--
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  Historya Herbu Abdank. [Borovskių giminės genealogija]
  Šifras
  F5-A28-4881-4882
  Data
  1782 08 02, 1790, 1798
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Regestr Dokumentow od WoJmsci Adama Borowskiego Czeszn. ..."
  Šifras
  F5-A28-4880
  Data
  1789 02 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Michał Hrabia Brzostowski Marszalek Gubernij Litt. Wilen. ...". [Lietuvos Vilniaus gubernijos bajorų deputacijos] pranešimas]
  Šifras
  F5-A28-4875
  Data
  1804
  Rodyti objektą

Puslapiai