Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

 • Title
  „Przychod źyta w ziarnie..."
  Shelfmark
  F5-C11-925-926
  Date
  1605-1608
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Ziemskich Pttu Rosiens[kiego]. [Dvaro dalies pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2243
  Date
  1798, (1641)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Мстиславского. [Mstislavlio pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2223
  Date
  1636 08 06
  View object
 • Title
  [Trakų žemės teismo raštininko pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2221
  Date
  1635 06 26
  View object
 • Title
  Roku 1635 Miesiąca February 23 dnia
  Shelfmark
  F5-A9-2218
  Date
  1635 02 23
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Kazimierz Juriewicz Jawgiel..."
  Shelfmark
  F5-A9-2217,2219,2222
  Date
  1634-1635
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Троцкого
  Shelfmark
  F5-A9-2215,2220
  Date
  1635
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого
  Shelfmark
  F5-A9-2213
  Date
  1634 09 29
  View object
 • Title
  „Ja Mikołaj Macieiewicz Sowieczanski...". [Dvarelio pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2208
  Date
  1639 10 08
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божю милостью король Польский..."
  Shelfmark
  F5-A9-2204,2209,2211
  Date
  1630-1638
  View object
 • Title
  „Я Даниел Валентинович Кохта земенин грский ...". [Pusės Pagelžių dvaro užrašymo aktas]
  Shelfmark
  F5-A9-2200,2203,2207
  Date
  1630-1631
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Magdebr. JKMsci. [Sutartis dėl žemės sklypų mainų]
  Shelfmark
  F5-A9-2199
  Date
  17--], (1630)
  View object
 • Title
  „Ja Krystyna Ławrynowna ziemianka...". [Dvarelio pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2197
  Date
  1629 06 28
  View object
 • Title
  „Я Андрей Ян Юревич Явькгел земенин..."
  Shelfmark
  F5-A9-2195
  Date
  1627 05 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ вечистых земских повету Троцкаго. [Intromisija į dvarelio valdymą]
  Shelfmark
  F5-A9-2193
  Date
  1619
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Ziem. Pttu Rosien. [Šaukoto dvarelio inventorius]
  Shelfmark
  F5-A9-2192
  Date
  1798, (1618)
  View object
 • Title
  „Ja Bohdan Heronim Starosielski Podsędek Woiewodztwa Witebskiego oznaymuię...". [Pranešimas apie LDK vyr. tribunolo sprendimo vykdymą]
  Shelfmark
  F5-A9-2189
  Date
  1701
  View object
 • Title
  „По Указу Его Императорскаго Величества Государя..." [Archyvinė pažyma]
  Shelfmark
  F5-A9-2177
  Date
  1859 05 26
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg ziemskich spraw Wieczystych Powiatu Lidzkiego. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2176
  Date
  1701, (1700)
  View object
 • Title
  „W ymie Boga Oyca y Syna y Ducha Swiętego...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A9-2173,2180
  Date
  1710
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Vitebsko pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2170
  Date
  1712 11 07
  View object
 • Title
  Vidimus z Ksiąg Ziemskich Spraw Wieczystych Powiatu Upitskiego. [Dvaro dalies dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2153
  Date
  1795, (1794)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2152
  Date
  1726 09 03
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw w Minsku Expediowanych. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2151
  Date
  1725, (1702)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2143
  Date
  1721 12 04
  View object
 • Title
  Ignacy Jakob Kniaź Massalski Biskup Wilenski. [Pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2133
  Date
  1773 12 20
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2132
  Date
  1791, (1776)
  View object
 • Title
  „W ymie.. Boga Oyca...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A9-2131
  Date
  1694 01 31
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2130
  Date
  1720 10 17
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Brzeskich Starostwa Brzeskiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2129
  Date
  1720 06 07
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Wwda Trocki...". [Bylos dėl Alovės dvaro užpuolimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2128,2149-2150
  Date
  1724-1729
  View object
 • Title
  „Ja Ignacy Dukszta pod wszystkie punkta vadia paragraphy ...". [Sutartis dėl bylos nutraukimo]
  Shelfmark
  F5-A9-2127
  Date
  1721 05 17
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Xięstwa Zmudzkiego. [Bylos dėl Laukuvos ir kt. valdų dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2125,2145
  Date
  1719, 1722
  View object
 • Title
  Tadeusz z Kozielska Oginski Wda Trocki. [Dvaro užpuolimo ir apiplėšimo bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2122,2138,2141,2178
  Date
  1770-1774
  View object
 • Title
  Tadeusz y Barbara z Tyzenhauzów Wawrzeccy Woyscy Pttu Brasławskiego. [Pranešimas apie įkeisto dvaro išpirkimą]
  Shelfmark
  F5-A9-2116
  Date
  1776 06 24
  View object

Pages