Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

 • Title
  Zygmunt Treti Bozoju Miłostiu Karol Polski. [Šaukimas į teismą Samueliui Seružitovičiui]
  Shelfmark
  F5-A28-5155
  Date
  18--], (1609 04 28)
  View object
 • Title
  „Ja Woytech Siękowski Stolnik Ciechanowski a Ja Jan Krajewski Dworanie...". [Raštas apie įvykdytą įsakymą]
  Shelfmark
  F5-A28-5156-5157
  Date
  18--], (1609 08 11)
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Shelfmark
  F5-A28-4921,4923-4927,4930
  Date
  1707-1717
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Shelfmark
  F5-A28-4922,4928-4929,4931-4932
  Date
  1734-1736
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4189-4190
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Pinskiego. [Pinsko stačiatikių vienuolyno igumeno pareiškimas]
  Shelfmark
  F5-A21-4263
  Date
  1764 03 02
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Shelfmark
  F5-A21-4296-4297
  Date
  1829-1834
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4186,4188,4193
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  „Zygmunt Treti Bozoiu Miłostiu Korol Polski...". [Zigmanto Vazos banicijos archimandritui Samuilui Senčilovičiui rašto patvirtinimas]
  Shelfmark
  F5-A24-4395
  Date
  17--], (1609 04 22)
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Shelfmark
  F5-A20-4186
  Date
  1832-1833
  View object
 • Title
  Laiškas Andriui Beneckiui, Kobrino [bazilijonų] vienuolyno vyresniajam
  Creator
  Kropinski, [Stanisław]
  Shelfmark
  F5-A23-4348
  Date
  1753 10 10
  View object
 • Title
  „Wiadomość który Folwark w wiedzy Kommissyi Źyrowickiey będący..."
  Shelfmark
  F5-A20-4183
  Date
  1830
  View object
 • Title
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Shelfmark
  F5-A20-4194
  Date
  1831
  View object
 • Title
  Laiškai ir rašteliai Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Creator
  Tupalski, Antoni
  Shelfmark
  F5-A20-4154-4156,4159-4162
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4071-4074
  Date
  1824
  View object
 • Title
  „My Comisarze na podpisie...". [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Shelfmark
  F5-A5-1120
  Date
  1715 02 22
  View object
 • Title
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Shelfmark
  F5-A5-1408
  Date
  1787 11 30
  View object
 • Title
  Franciszek Jozeff Godziemba Godebski Woyski y Podstarosci Sądowy Pttu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A9-2052,2054
  Date
  1762
  View object
 • Title
  „Excerpt z Regestrow Sumaryinych...". [Slanimo žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4099
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „W ogulnosci którzy chcą bydz w stanie Duchownym i na funduszach..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143
  Date
  1830
  View object
 • Title
  [Slanimo žemesniojo žemės teismo raštas dėl šulinio remonto]
  Shelfmark
  F5-A20-4120
  Date
  1833 09 05
  View object
 • Title
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Shelfmark
  F5-A20-4112,4119
  Date
  1833
  View object
 • Title
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143,4194/1
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Shelfmark
  F5-A20-4137
  Date
  17--], (1642, 1648)
  View object
 • Title
  „Constantinus Casimirus Brzostowski Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Vilnensis...“
  Shelfmark
  F5-A20-4102
  Date
  1688 02 24
  View object
 • Title
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4107
  Date
  1750
  View object
 • Title
  „Notifikacya o monasterzu Ławryszowskim
  Shelfmark
  F5-A20-4136
  Date
  1701
  View object
 • Title
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Shelfmark
  F5-A20-4142
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Shelfmark
  F5-A20-4131
  Date
  1833 05 13
  View object
 • Title
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100
  Date
  17--], (1640 07 17)
  View object
 • Title
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Shelfmark
  F5-A20-4141
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Shelfmark
  F5-A20-4130
  Date
  1811 10 30
  View object
 • Title
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4147
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Shelfmark
  F5-A20-4165-4180
  Date
  1830-1831
  View object

Pages