Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Shelfmark
  F5-A1-109
  Date
  1719
  View object
 • Title
  [Vladislovo Mykolo Markovskio pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3705/2
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „От...Самуеля Полубинского Воеводы Новогородского". [Naugarduko pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3716
  Date
  1671 0824
  View object
 • Title
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Shelfmark
  F5-A20-4034
  Date
  1643 12 10
  View object
 • Title
  Zalecenie. [Bazilijonų vienuolynų Lietuvoje provincijolo įsakas]
  Shelfmark
  F5-A20-4086
  Date
  18--
  View object
 • Title
  In Nomine Indiuiduae Trinitatis ad perpetuam rei memoriam
  Shelfmark
  F5-A20-4033
  Date
  16--], (1636 05 01)
  View object
 • Title
  Proto konsultorowi Prowincyi Przełoźonemu Klasztoru Źyrowickiego Przwielebnieyszemu JXu Leontemu Ohołowi
  Shelfmark
  F5-A20-4082
  Date
  1828 05 09
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских справ вечистых повету Слонимского. [Intromisija Žyrovičų bazilijonų vienuolynui]
  Shelfmark
  F5-A20-4031-4032
  Date
  1630 06 06
  View object
 • Title
  Proto-Konsultorzowi Prowincyi Rektorowi Gimnazium Przełoźonemu Źyrowickiego Przwielebnemu JX Leontemu Okołowowi
  Shelfmark
  F5-A20-4095
  Date
  1827 01 05
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4040-4066
  Date
  1821-1823
  View object
 • Title
  Laiškas Juozui Zavadskiui, Žyrovičų bazilijonų vienuolyno superiorui
  Creator
  Neišaiškintas asmuo
  Shelfmark
  F5-A20-4094
  Date
  1714 06 27
  View object
 • Title
  „Do P. Kommissyi Źyrowickiey Seminaryiskiey..."
  Shelfmark
  F5-A20-4087
  Date
  18--
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4073,4075-4079,4085
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „W Imie Boga Ojca i Syna y Ducha ...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A20-4037
  Date
  1703 04 16
  View object
 • Title
  [Žyrovičų bazilijonų vienuolyno žemės mainų su Šidlovičių dvaro žemėmis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A20-4086a-4090a,4110
  Date
  1751-1752
  View object
 • Title
  „Stanisław August Krol Polski...". [Slanimo žemininkų teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4098
  Date
  1792 03 20
  View object
 • Title
  В Жировицкую Администрационную Коммисию
  Shelfmark
  F5-A20-4091
  Date
  1834 01 11
  View object
 • Title
  „In nomine Dni Amen...". [Fundacijos Žyrovičų bazilijonų vienuolynui raštas]
  Shelfmark
  F5-A20-4039
  Date
  17--
  View object
 • Title
  [Lietuvos unitų konsistorijos nurodymai ir raštai]
  Shelfmark
  F5-A20-4085a,4111,4118,4135,4144
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Shelfmark
  F5-A20-4097
  Date
  1803
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Cezary Stebnowski Zakonu SBW Konsultor Prowincyi Littewskiey..."
  Shelfmark
  F5-A20-4038
  Date
  1749 12 19
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4097/1
  Date
  1798 04 27
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4067,4080-4081
  Date
  1826
  View object
 • Title
  Prowincyała Bazyliańskich Litewskiey Prowińcyi Klasztorów N. Opata Leszczyńskiego, Doktora Filosofii X-a Jozafata Źarskiego. [Raštai]
  Shelfmark
  F5-A20-4083
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100/2
  Date
  17--], (1653 11 13)
  View object
 • Title
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A20-4134
  Date
  1810
  View object
 • Title
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Creator
  Benasewicz, L.
  Shelfmark
  F5-A20-4128
  Date
  1832 05 24
  View object
 • Title
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Shelfmark
  F5-A20-4165-4180
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4147
  Date
  1829
  View object
 • Title
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Shelfmark
  F5-A20-4130
  Date
  1811 10 30
  View object
 • Title
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Shelfmark
  F5-A20-4141
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100
  Date
  17--], (1640 07 17)
  View object
 • Title
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Shelfmark
  F5-A20-4131
  Date
  1833 05 13
  View object
 • Title
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Shelfmark
  F5-A20-4142
  Date
  18--
  View object

Pages