Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Rights

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

 • Title
  Prozby ze Strony JW Stanisława Sołtana Byw. Mar. Nad. Litt. do Sądu Głłnego Littgo podaiące się
  Shelfmark
  F5-A1-105
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-107
  Date
  1748 06 16
  View object
 • Title
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Shelfmark
  F5-A1-109
  Date
  1719
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-109/1
  Date
  1782 02 26
  View object
 • Title
  Merytum Sprawy Ichmc PP. Woynow z PP Sołtanami y Innemi
  Shelfmark
  F5-A1-11
  Date
  1755
  View object
 • Title
  „Weryfikaya Szkod y Pretęsyi ex parte JW Pana Michała Rokickiego Regentt WXLtt-o..."
  Shelfmark
  F5-A1-110
  Date
  1769
  View object
 • Title
  „Narratywa Sprawy ...Teodory Sapieziny Wdny Mscisław. z WWJPP Reutami ..."
  Shelfmark
  F5-A1-111,157
  Date
  1772
  View object
 • Title
  [Anos iš Soltanų Beganskos pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-123
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Laiškas Soltanui, Rečycos pav. taurininkui, Litvinove
  Creator
  Sołtan, Pereświet
  Shelfmark
  F5-A1-124
  Date
  1783 02 13
  View object
 • Title
  „Ja niźey specifikowany czynię wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A1-126
  Date
  1744 06 29
  View object
 • Title
  Pakvitavimas Elenai iš Romerių Veisenhofovai
  Shelfmark
  F5-A1-140
  Date
  1763 07 29
  View object
 • Title
  O Sprawach Bielickich
  Shelfmark
  F5-A1-154
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „R 1571 Dekret Grodzki Wittepski..."
  Shelfmark
  F5-A1-161
  Date
  17--], (1571)
  View object
 • Title
  Regestr Expensy na dwa Seymiki 1790 Ru y 1791
  Shelfmark
  F5-A1-172
  Date
  1791
  View object
 • Title
  Notacja ludzi rozeszłych
  Shelfmark
  F5-A1-176-177,185-191
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Z Weryfikacyi Pretensyi Gruntowych Dubrowlanskich..."
  Shelfmark
  F5-A1-184
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Stefan Łotysz z Piaskowcow..."
  Shelfmark
  F5-A1-192
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „...do Rezolucyi Jm Pana Ekonoma Mniszowskiego"
  Shelfmark
  F5-A1-198
  Date
  1777
  View object
 • Title
  X. Debowski
  Shelfmark
  F5-A1-204
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Za Rekwizycyią Rządową na Magazyn do Lidy kazano dać..."
  Shelfmark
  F5-A1-205
  Date
  1812
  View object
 • Title
  Fournis a Son Excellence Monseigneus Le Comte Soltan par les freres Chaudoir
  Shelfmark
  F5-A1-208,220-221
  Date
  1789-1791
  View object
 • Title
  „Wiadomość okazuiąca Ilość Wypłaconych Długow przez Alexandra, Oyca, i Teodora, Syna, Hrabiow Pocieiow..."
  Shelfmark
  F5-A1-218
  Date
  1820 12 14
  View object
 • Title
  „Regestr roboty kotlarskiey y blacharskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-222
  Date
  1815
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-238
  Date
  1804
  View object
 • Title
  „Summaryusz danych Obligow w Nowogrodku..."
  Shelfmark
  F5-A1-244,260
  Date
  1784-1785
  View object
 • Title
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Shelfmark
  F5-A1-245
  Date
  1811 03 02
  View object
 • Title
  „Specyfikacya Summy od JOXcia Jgmci Sanguszka Woiewody Wołynskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-249,257
  Date
  1786-1787
  View object
 • Title
  „Dziesiąty Grosz wniesiony do Kasy Skarbowey przez Kredytorow..."
  Shelfmark
  F5-A1-268
  Date
  1797
  View object
 • Title
  Percepta Pieniędzy
  Shelfmark
  F5-A1-27
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „Ludwik graff Kossakowski, Dawid Gineyko,..."
  Shelfmark
  F5-A1-282
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „My Jerzy Oyciec Jakub Syn Źukowscy Przysięgamy..."
  Shelfmark
  F5-A1-287
  Date
  1740
  View object
 • Title
  [Duomenys apie surinktus mokesčius ir duokles]
  Shelfmark
  F5-A1-29
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Valstiečių inventoriniai sąrašai
  Shelfmark
  F5-A1-32
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Rozchod Drew i innych materiałow
  Shelfmark
  F5-A1-33
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Wziołem u Leibwi Alipinu..." [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A1-50
  Date
  1818 10 29
  View object

Pages