Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

 • Title
  Prozby ze Strony JW Stanisława Sołtana Byw. Mar. Nad. Litt. do Sądu Głłnego Littgo podaiące się
  Shelfmark
  F5-A1-105
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-106,112,114
  Date
  1796
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-115-118
  Date
  1790-1793
  View object
 • Title
  [Soltanų skolų ir išlaidų sąrašai]
  Shelfmark
  F5-A1-215,228-229
  Date
  1821-1829
  View object
 • Title
  „Wiadomość okazuiąca Ilość Wypłaconych Długow przez Alexandra, Oyca, i Teodora, Syna, Hrabiow Pocieiow..."
  Shelfmark
  F5-A1-218
  Date
  1820 12 14
  View object
 • Title
  „Interessa na Kontrakta Wileńskie..."
  Shelfmark
  F5-A1-230
  Date
  182-
  View object
 • Title
  „Rachunek naleźącey mi Summy od Jm Pana Chorąźego WWXLtt..."
  Shelfmark
  F5-A1-236
  Date
  1786 03 19
  View object
 • Title
  „Summaryusz danych Obligow w Nowogrodku..."
  Shelfmark
  F5-A1-244,260
  Date
  1784-1785
  View object
 • Title
  Nota do Opłacenia w Rędzinowszczyznie
  Shelfmark
  F5-A1-248
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Specyfikacya Summy od JOXcia Jgmci Sanguszka Woiewody Wołynskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-249,257
  Date
  1786-1787
  View object
 • Title
  „Zapłacone Obligi..."
  Shelfmark
  F5-A1-261-262
  Date
  1785-1789
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A1-281
  Date
  1736 02 01
  View object
 • Title
  „Ludwik graff Kossakowski, Dawid Gineyko,..."
  Shelfmark
  F5-A1-282
  Date
  1829
  View object
 • Title
  LDK vyr. tribunolo ir Ukmergės pilies teismo dekretai
  Shelfmark
  F5-A1-285,294
  Date
  1727-1728
  View object
 • Title
  „Proces Ichm PP Rymkiewiczow..."
  Shelfmark
  F5-A1-286,288
  Date
  1743-1744
  View object
 • Title
  Stanislovo Soltano pakvitavimai
  Shelfmark
  F5-A1-45,58,72
  Date
  1800-1829
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F5-A1-82
  Date
  1796 09 16
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Nayjasnieyszey Imperatorowey..."
  Shelfmark
  F5-A1-84
  Date
  1796 10 25
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2289
  Date
  1704 02 04
  View object
 • Title
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2300,2304
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2301
  Date
  1698 05 17
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2302
  Date
  1698 05 18
  View object
 • Title
  Biskup Rządzący Dyecezyą Wilenską i Kawaler. [Vilniaus vyskupo Andriaus Benedikto Klangevičiaus raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2316
  Date
  1837 11 25
  View object
 • Title
  „Jan Laskowicz Szambelian byłego Dworu Pollgo czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A10-2320
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Ja nizey napodpisię Renki mey wyrazoney...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2748
  Date
  1711 04 17
  View object
 • Title
  „List odemnie Anny Tołoczkowny... Długoborskiey ...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2751-2752
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „List odemnie Jana Samuyłowicza Skobieyka dany...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2753-2754
  Date
  1670
  View object
 • Title
  „List odemnie Marcyana Oginskiego z Kozielska Krayczego WXLit...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2755
  Date
  1669
  View object
 • Title
  „Ja Mikołaj Zalieski wozny powiatu Wilenskiego...". [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]
  Shelfmark
  F5-A12-2780-2781
  Date
  1630 06 28
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Korzeniewskiego Asesora Sądu Ziemgo Pott Trockiego...Cedula..."
  Shelfmark
  F5-A16-3614-3615
  Date
  1835 03 02
  View object
 • Title
  „...Alexandra Michała Czyza y odemnie Justyny Turowny ...Czyzowey...".[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3705
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „[Na] podpisię Ręki mey czynie wiadomo...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A16-3705/1
  Date
  1705 03 25
  View object
 • Title
  Laiškai Moksevičiui ir Svechovskiui
  Creator
  Massalski, Michał
  Shelfmark
  F5-A16-3706-3707
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Burmistrze Rayce Miasta JKm Wilna
  Shelfmark
  F5-A16-3715
  Date
  1729 07 15
  View object
 • Title
  „Ja nizey wyrazony czynie wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A2-302
  Date
  1743 04 23
  View object

Pages