Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

 • Title
  „Fournis a Son Excellence Mongr. le Comte Soltan..."
  Shelfmark
  F5-A1-212
  Date
  1791
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-60
  Date
  1824 01 03
  View object
 • Title
  „Miedzy...Franciszkiem Maxymilianem Hrabią z Tęczyna Osolinskim Podskarbim Nadwornym Koronnym..."
  Shelfmark
  F5-A1-63
  Date
  17--], (1724 10 06)
  View object
 • Title
  Notta
  Shelfmark
  F5-A1-76/1
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Польский..'. [Asesorių teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2782
  Date
  1601 01 31
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecony Xiąźę Jmci Prymas źąda y prosi o zdanie Przeswiętnego Senatu, tu w Warszawie przytomnego...".[Vyskupo Kajetono Soltyko raštas Senatui]
  Shelfmark
  F5-A16-3591
  Date
  1763
  View object
 • Title
  „Mowa druga J. O. Xcia Jmci Pana Sołyka Biskupa Krakowskiego Xiąźencia Siewierskiego na Seym[ie] Ordynaryinym Warszawskim..."
  Shelfmark
  F5-A16-3597
  Date
  1766 11 12
  View object
 • Title
  Inwentarz Pałacu Jasnie Wielmoźnego Jmsci Pana Referendarza Koronnego Warszawskiego Starosty na ulicy Długiey wystawionego w Warszawie
  Shelfmark
  F5-A16-3695-3696
  Date
  1685 09 13
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Shelfmark
  F5-A2-372
  Date
  1737 01 03
  View object
 • Title
  Jurgio Solohubo, Eišiškių seniūno, vekseliai
  Shelfmark
  F5-A2-384-385,391-403
  Date
  1776-1784
  View object
 • Title
  „Miasta Warszawy Wydziału 1-o ..."[Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A2-482
  Date
  1851
  View object
 • Title
  „Angelus Maria ex Comitibus ... Durini...“
  Shelfmark
  F5-A20-4108/1
  Date
  1770 05 22
  View object
 • Title
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский..."
  Shelfmark
  F5-A21-4246-4247
  Date
  1614
  View object
 • Title
  „Жикгимонт Третий божью милостью король Полский...". [Zigmanto Vazos reliacinio teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A21-4249
  Date
  1628 01 13
  View object
 • Title
  Teodor Wessel Podskarbi Wielki Koronny, Generalny Skarbu J.K.Mci Administrator. [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5171
  Date
  1762 10 18
  View object
 • Title
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Jurgio Golinskio valdoms]
  Shelfmark
  F5-A29-5174
  Date
  1764 05 14/25
  View object
 • Title
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Rdultovskio valdoms]
  Shelfmark
  F5-A29-5175
  Date
  1764 05 15/26
  View object
 • Title
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas papulkininkio Bitčotovo valdoms]
  Shelfmark
  F5-A29-5176
  Date
  1764 05 15/26
  View object
 • Title
  „Ея императорскаго величества...". [Apsaugos raštas Anos Panceržinskos Galinskos valdoms]
  Shelfmark
  F5-A29-5177
  Date
  1764 05 14/25
  View object
 • Title
  „Głos J Wielmoznego Jmię Pana Franciszka Czapskiego, Wojewody y Generała Ziem y Powiatow Chełminskich Kawalera Orderu Orła Białego pod czas Seymu w Warszawie..."
  Shelfmark
  F5-A29-5179
  Date
  1766
  View object
 • Title
  [Generolo Vincento Krasinskio prašymas Rusijos imperatoriui ir Lenkijos karaliui]
  Shelfmark
  F5-A29-5201-5202
  Date
  1819 11 26
  View object
 • Title
  „[Зикгимунт] третий.. великий князь Литовский...". [Asesorių teismo sprendimas byloje dėl miško vagystės]
  Shelfmark
  F5-A29-5204
  Date
  1620 08 28
  View object
 • Title
  [Kuršo ir Žiemgalos buržuazijos luomo deputatų raštas Respublikos ministerijai]
  Shelfmark
  F5-A29-5280
  Date
  1791 04 07
  View object
 • Title
  „Copie ďune Requete a presenter a Sa Majesté ľImperatrice des Russies...". [Jurgio Sologubo našlės skundas Rusijos imperatorei Jekaterinai II]
  Shelfmark
  F5-A29-5282
  Date
  1779
  View object
 • Title
  „Z Warszawy Dn 4 8bris 1773. [Seimo delegato pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5284
  Date
  1773 10 04
  View object
 • Title
  Laiškai (2) popiežiui Benediktui XIV
  Creator
  Neišaiškintas asmuo
  Shelfmark
  F5-A29-5289
  Date
  1741
  View object
 • Title
  „Illustrissime ac Excellentissime Domine...“
  Creator
  Pignatelli, Francesco
  Shelfmark
  F5-A29-5298
  Date
  1703 07 08
  View object
 • Title
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5417
  Date
  1698 08 31
  View object
 • Title
  „Casimirus a Łubna Łubienski Dei et Apostolicae Sedis...“
  Shelfmark
  F5-A3-623
  Date
  1713 01 31
  View object
 • Title
  „Jan Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski...". [Bylos dėl prekių iš Kristupo Kušlaneco pasisavinimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A3-688,690-691
  Date
  1683
  View object
 • Title
  „Ja Bartłomiej Władysław Brzuchanski Sędzia Grodzki Słonimski czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A3-689
  Date
  1683 02 01
  View object
 • Title
  [Zigmanto Vazos privilegija Rūdninkų bažnyčiai]
  Shelfmark
  F5-A30-5445
  Date
  1614 02 17
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Wojskowego Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6382
  Date
  1863 08 07
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił Wojewodztwa Grodzieńskiego. [Lydraštis prie karininkų sąrašo]
  Shelfmark
  F5-A35-6383
  Date
  1863 08 24
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. Wydział Wojny. [Raštas Augustavo vaiv. Karo viršininkui]
  Shelfmark
  F5-A35-6392
  Date
  1863 08 12
  View object

Pages