Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Show more

Language

Rights

 • Title
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Shelfmark
  F5-A28-4911
  Date
  1802 12 11
  View object
 • Title
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Shelfmark
  F5-A28-4972a-4974
  Date
  1726
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4968,4971
  Date
  1758
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4666
  Date
  1746 10 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A26-4576
  Date
  1705 11 07
  View object
 • Title
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A26-4583-4584
  Date
  1713
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Date
  1714-1731
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A27-4694,4700
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4648
  Date
  1787 05 16
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Date
  1732-1733
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4645-4647
  Date
  1798, (1762)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского.[Dalies dvarelio pardavimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A6-1536
  Date
  1594 10 05
  View object
 • Title
  „От Мартина княжати Кгедройтского на Виденисках старосты...". [Šaukimas į Ukmergės pilies teismą]
  Shelfmark
  F5-A8-2019
  Date
  1599 01 01
  View object
 • Title
  [Pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-A6-1593
  Date
  1842-1847
  View object
 • Title
  „Ja Wozny niźey napodpisaniu ręki mey..." [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1619
  Date
  1806
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie rekvizuotus produktus]
  Shelfmark
  F5-A5-1093-1094
  Date
  1812
  View object
 • Title
  „Ja Jan Monkiewicz Ziemianin Krol. Je. Msci powiatu Wiłkomirskiego...". [Taikos sutartis byloje dėl žemės sklypų ir muštynių]
  Shelfmark
  F5-A6-1554
  Date
  1626 10 08
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Vaznio skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2024
  Date
  1608 01 05
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора господарского Вилкомирского. [Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1591
  Date
  1590 08 06
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Koptų bylos dėl užpuldinėjimo ir turto grobstymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A8-2008,2010,2014,2016
  Date
  1589-1596
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора грского Вилкомирского. [Skabeikių dvarelio dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A6-1500
  Date
  1619 09 06
  View object
 • Title
  „На враде грском кгродском Вилкомирском...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Shelfmark
  F5-A6-1591/1
  Date
  1646
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2017
  Date
  1597 03 24
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2009
  Date
  1589 03 07
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Duchownych Administratorskich Biskupstwa Wilenskiego. [Dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A8-2018
  Date
  1598, (1596)
  View object
 • Title
  Transakta wieczyste i procederowe Domowi Kopciow na Majątki Peliszę i Oknisty w Pttcie Wiłkomierskim słuźące
  Shelfmark
  F5-A8-2006,2020-2021
  Date
  1607-1611
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Šaukimas į Breslaujos žemės teismą]
  Shelfmark
  F5-A7-1650
  Date
  1799
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1612
  Date
  1797, (1781)
  View object
 • Title
  „Я Жыкгимонт Томашевич Волкин земенин грский повету Вилкомирскаго...". [Valstiečių įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2194
  Date
  1622
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkomierskiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A6-1517
  Date
  1768 05 27
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2013
  Date
  1595 11 21
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2031-2032
  Date
  1603
  View object
 • Title
  „Roku Tysiąc Siedmset Trzydziestego pierwszego..."
  Shelfmark
  F5-A4-963
  Date
  1731 03 07
  View object

Pages