Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Topic

Clear active filters

Topic

Language

Rights

 • Title
  Wypis z Xiąg grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kristupo Krobanovskio skundas]
  Shelfmark
  F5-A30-5529
  Date
  1700 01 07
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A26-4576
  Date
  1705 11 07
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Date
  1714-1731
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4648
  Date
  1787 05 16
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4645-4647
  Date
  1798, (1762)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского.[Dalies dvarelio pardavimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A6-1536
  Date
  1594 10 05
  View object
 • Title
  „Ja Wozny niźey napodpisaniu ręki mey..." [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1619
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Koptų bylos dėl užpuldinėjimo ir turto grobstymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A8-2008,2010,2014,2016
  Date
  1589-1596
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора грского Вилкомирского. [Skabeikių dvarelio dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A6-1500
  Date
  1619 09 06
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2017
  Date
  1597 03 24
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2009
  Date
  1589 03 07
  View object
 • Title
  Transakta wieczyste i procederowe Domowi Kopciow na Majątki Peliszę i Oknisty w Pttcie Wiłkomierskim słuźące
  Shelfmark
  F5-A8-2006,2020-2021
  Date
  1607-1611
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1612
  Date
  1797, (1781)
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2013
  Date
  1595 11 21
  View object
 • Title
  „Roku Tysiąc Siedmset Trzydziestego pierwszego..."
  Shelfmark
  F5-A4-963
  Date
  1731 03 07
  View object
 • Title
  „Ja Jan Stanisławowicz Wołodkowicz a Ja Zofia Jakubowna..." [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A4-903
  Date
  17--], (1591 10 17)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых земских повету Вилкомирского [Žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-883-884
  Date
  1586 06 09
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского. [Lokinės dvaro pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-916
  Date
  1646 10 05
  View object
 • Title
  „Ja Piotr Janowicz Puykiała Ziemianin..."
  Shelfmark
  F5-A4-897
  Date
  162-
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых земских повету Вилкомирского [Ukmergės žemės teismo dekretas]
  Shelfmark
  F5-A4-895
  Date
  1599 06 11
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских враду грскогo Вилкомирского. [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A4-908
  Date
  1648 06 30
  View object
 • Title
  Видимус с книг справ кгродских враду господарского Вилкомирского. [Ukmergės pav. vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A4-922
  Date
  1625 09 17
  View object
 • Title
  „Я Станислав Миколаевич Песлевича земенин..."[Dvaro pardavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A4-875,914
  Date
  1595 05 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг земских повету Вилкомирского. [Dvaro pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-921
  Date
  1650 01 14
  View object
 • Title
  „Я Якуб Юревич а я Алжбета Юревна Якубова Юревича земяне..." [Žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-885-886
  Date
  1588 06 29
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wilkomirskiego. [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A4-944
  Date
  1746 05 02
  View object
 • Title
  „Ja Jan Woyciechowicz Swolik ..."[Dvaro dalies pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-913
  Date
  1637 10 20
  View object
 • Title
  Видимус с книг справ кгродских враду грского Вилкомирского. [Ukmergės pav. vaznio pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A4-914
  Date
  1639 08 05
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского
  Shelfmark
  F5-A4-889-891
  Date
  1590
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского. [Dvaro pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-915
  Date
  1645 01 13
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского. [Dvaro pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-920
  Date
  1599 01 18
  View object
 • Title
  Видимус с книг справ земских повету Вилкомирского [Ukmergės žemės teismo dekretas]
  Shelfmark
  F5-A4-887-888
  Date
  1590 02 17
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A4-981-982
  Date
  1749
  View object

Pages