Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Place

Rights

Clear active filters

Topic

Show more

Language

 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A1-280
  Date
  1743 04 28
  View object
 • Title
  „Proces Ichm PP Rymkiewiczow..."
  Shelfmark
  F5-A1-286,288
  Date
  1743-1744
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A1-289,293
  Date
  1736
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wilkomirskiego
  Shelfmark
  F5-A1-291
  Date
  1738
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-297
  Date
  1746 08 29
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-298
  Date
  1737
  View object
 • Title
  „Ja Jenerał JKMci nizey podpisaniem się wyrazony..."
  Shelfmark
  F5-A2-434-435,439-441
  Date
  1742-1744
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Adamowicz z Debski wozny...". [Pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą byloje dėl nužudymo]
  Shelfmark
  F5-A2-444
  Date
  17--], (1598)
  View object
 • Title
  „Ja Jan Mikołajewicz Sarafinowicza Ziemienin..."
  Shelfmark
  F5-A2-460
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  Valdos įkeitimo raštas
  Shelfmark
  F5-A2-471
  Date
  1791
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A26-4576
  Date
  1705 11 07
  View object
 • Title
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A26-4583-4584
  Date
  1713
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Date
  1714-1731
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Date
  1732-1733
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4645-4647
  Date
  1798, (1762)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4648
  Date
  1787 05 16
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4666
  Date
  1746 10 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A27-4694,4700
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Shelfmark
  F5-A28-4911
  Date
  1802 12 11
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4968,4971
  Date
  1758
  View object
 • Title
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Shelfmark
  F5-A28-4972a-4974
  Date
  1726
  View object
 • Title
  „Жикгимонт трети божю милостью король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-548
  Date
  1619 10 10
  View object
 • Title
  „Жыкгимонт трети божью милостю король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-554-555
  Date
  1620
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkom[ierskiego]
  Shelfmark
  F5-A3-694
  Date
  17--], (1712, 1724)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских враду грского Вилкомирского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą pranešimą]
  Shelfmark
  F5-A4-792
  Date
  1676
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A4-802
  Date
  1798, (1751)
  View object
 • Title
  „Ja Jan Mikołaiewicz Monkiewicz Ziemianin..."
  Shelfmark
  F5-A4-874,925
  Date
  1627
  View object
 • Title
  „Я Станислав Миколаевич Песлевича земенин..."[Dvaro pardavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A4-875,914
  Date
  1595 05 20
  View object
 • Title
  „Я Петр Томкович боярин..."[Žemės sklypų pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-876,876a
  Date
  1574 12 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A4-882,899
  Date
  1585 11 21
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых земских повету Вилкомирского [Žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-883-884
  Date
  1586 06 09
  View object
 • Title
  „Я Якуб Юревич а я Алжбета Юревна Якубова Юревича земяне..." [Žemės pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A4-885-886
  Date
  1588 06 29
  View object
 • Title
  Видимус с книг справ земских повету Вилкомирского [Ukmergės žemės teismo dekretas]
  Shelfmark
  F5-A4-887-888
  Date
  1590 02 17
  View object

Pages