Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

 • cancel Vienuolynai, karmelitų
Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Belicos žydų kahalas
  Shelfmark
  F5-A1-284
  Date
  1698 08 04
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Magdeburskich Mieyskich Lidzkich Spraw wieczystych. [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2308
  Date
  1762 07 16
  View object
 • Title
  „Ja nizey na podpisaniu Ręki moiey...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2317
  Date
  1757 09 30
  View object
 • Title
  „List odemnie Kazimierz Narkuskiego Starosty Kuszlickiego dany...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2318
  Date
  1714
  View object
 • Title
  „Jan Laskowicz Szambelian byłego Dworu Pollgo czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A10-2320
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Ja Barbara z Podereckich Zgirska In asistentia...". [Testamentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2321
  Date
  1756
  View object
 • Title
  „W ymie Oyca y Syna y Ducha Swietego Boga...". [Kotrynos Šalevičiovos testamentas]
  Shelfmark
  F5-A10-2322
  Date
  1691 06 06
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A2-366
  Date
  1805
  View object
 • Title
  „Ja nizey na podpisie ręki mey wyrazony..." [Pakvitavimas apie paimtus dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A21-4275/2
  Date
  1741 01 03
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Kowienskiego. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktus teismo šaukimus]
  Shelfmark
  F5-A28-4869
  Date
  1771 07 29
  View object
 • Title
  Do Jasnie Wielmoźnego Biskupa i Kawalera Hrabi Stroynowskiego. [Vilniaus karmelitų bažnyčios vizitacija]
  Shelfmark
  F5-A29-5344-5345
  Date
  1814 09 28
  View object
 • Title
  „Między Jasnie Wielmoźnymi Ichmciami Pany Wincentem Starostą Korytnickim..."[Sutartis]
  Shelfmark
  F5-A3-593-595
  Date
  1749 06 14
  View object
 • Title
  Laiškas Vincentui Krasickiui
  Creator
  Modzelewski, Kandyd.
  Shelfmark
  F5-A3-597
  Date
  1750 03 24
  View object
 • Title
  „Nizey podpisem wyrazony znam tym kwituiącym skryptem..."[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A3-598
  Date
  1750 06 04
  View object
 • Title
  „Między JO Jozefem Paulinem Lubartowiczem Sanguszkiem Marszalkiem Wielkim WXLitt..."[Sutartis]
  Shelfmark
  F5-A3-602-605
  Date
  1776 04 24
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Čarneckiui, teismo regentui
  Creator
  [Bernacki], Daniel
  Shelfmark
  F5-A3-606-607
  Date
  1776-1777
  View object
 • Title
  „Summaryusz Dokumentow..."
  Shelfmark
  F5-A3-614-615
  Date
  1774
  View object
 • Title
  „My nizey na podpisie wyrazeni..."[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A3-627
  Date
  1744 09 22
  View object
 • Title
  „Między Barbarą z Hrabiow na Skrynnie Duninow Sanguszkową..."[Sutartis]
  Shelfmark
  F5-A3-632
  Date
  17--
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A4-810
  Date
  1823 03 09
  View object
 • Title
  [Liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A5-1396
  Date
  1801 06 13
  View object