Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Topic

Language

Place

 • Title
  „Ja Roman Rozanowicz Tataryn Hospodarski...". [Žemės sklypų mainų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A10-2329
  Date
  17--], (1574)
  View object
 • Title
  „Ja Mikołaj Zalieski wozny powiatu Wilenskiego...". [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]
  Shelfmark
  F5-A12-2780-2781
  Date
  1630 06 28
  View object
 • Title
  Dok. luźne bez sign[atur]
  Shelfmark
  F5-A25-4500
  Date
  193-
  View object
 • Title
  „Jan Trzeci z Boźey Łaski Krol Polski...". [Asesorių teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A25-4501
  Date
  1692
  View object
 • Title
  Выдимус с книг земских земли Новогродское. [Naugarduko žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A25-4502
  Date
  1667 06 10
  View object
 • Title
  „Ja Dawid Assanowicz, Ja Helena Obulewiczowna Dawidowa Assanowiczowa...". [Dvaro pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A25-4503
  Date
  1715 04 23
  View object
 • Title
  Kopia Przywileju Dawidowi Baranowskiemu Rotm. na Wioskę Potylce od Krola Jana Kazimierza danego
  Shelfmark
  F5-A25-4504
  Date
  1786, (1662 04 08)
  View object
 • Title
  „Niźey podpisany daię tę moi kątrakt...". [Namo nuomos Ceikiniuose sutartis]
  Shelfmark
  F5-A25-4505
  Date
  1819 04 23
  View object
 • Title
  Jarłyk Maksud ben Selamet Girej Chana z r. 1767
  Creator
  Zimnicki, Władysław
  Shelfmark
  F5-A25-4506
  Date
  1934
  View object
 • Title
  „My Szeychowie y Mamowie Kadecowie..."
  Shelfmark
  F5-A5-1144
  Date
  1749 07 11
  View object