Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Topic

Language

Place

 • Title
  Жикгимонт божью милостью король Польский...".[Žygimanto Senojo privilegija]
  Shelfmark
  F5-A12-2786-2787
  Date
  1529 11 19
  View object
 • Title
  [Zigmanto Vazos privilegija Pajūrio valsčiaus bajorams]
  Shelfmark
  F5-A16-3722/4
  Date
  1701 05 02, (1620)
  View object
 • Title
  „W Imie Boga Wszechmogącego Oyca y Syna...". [Žygimanto Augusto privilegija Vilniaus miesto magistrato nariams]
  Shelfmark
  F5-A24-4393/1
  Date
  17--], (1568 06 15)
  View object
 • Title
  „Anna z Bozey Łaski Krolowa Polska, Wielka Xięzna Litewska...". [Ono Jogailaitės privilegija Stanislovui Chelchovskiui]
  Shelfmark
  F5-A25-4498
  Date
  17--], (1594 03 13)
  View object
 • Title
  Kopia Przywileju Dawidowi Baranowskiemu Rotm. na Wioskę Potylce od Krola Jana Kazimierza danego
  Shelfmark
  F5-A25-4504
  Date
  1786, (1662 04 08)
  View object
 • Title
  Potwierdzienie Listu tyczącego się Stróźow Skarbu Królewskiego w Wilnie
  Shelfmark
  F5-A29-5210
  Date
  18--], (1602 01 25)
  View object
 • Title
  List Zygmunta III dany Piotrowi Denisowiczowi na dobra Jakóba Owsianika iure caduco
  Shelfmark
  F5-A29-5211
  Date
  18--], (1626)
  View object
 • Title
  „Жигимонт третий божью млю Король Польский...". [Žygimanto III privilegija Dimitrijui Chaleckiui]
  Shelfmark
  F5-A4-787
  Date
  1686, (1591)
  View object
 • Title
  Видимус с книг справ кгродских повету гродненского. [Žygimanto Senojo privilegija]
  Shelfmark
  F5-A6-1512
  Date
  1650 02 07, (1539 10 26)
  View object
 • Title
  Vidimus z Ksiąg Ziemskich Pttu Telszewskiego. [Žygimanto Vazos privilegija]
  Shelfmark
  F5-A7-1647
  Date
  1827, (1640)
  View object