Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A1-280
  Date
  1743 04 28
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunal. Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowanych
  Shelfmark
  F5-A1-68/1
  Date
  1701, (1693)
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Skundas dėl užpuolimo]
  Shelfmark
  F5-A12-2772-2773
  Date
  1625
  View object
 • Title
  „Я Гаврило и я Кондрат Бороденски Бондари...'. [Priesaika]
  Shelfmark
  F5-A16-3711
  Date
  1638
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-298
  Date
  1737
  View object
 • Title
  „Dowod Obdukcyi Zbicia Andrzeja Masłowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A2-347-348
  Date
  1769
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-431-432,436-438
  Date
  1742-1744
  View object
 • Title
  „Ja Jenerał JKMci nizey podpisaniem się wyrazony..."
  Shelfmark
  F5-A2-434-435,439-441
  Date
  1742-1744
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Adamowicz z Debski wozny...". [Pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą byloje dėl nužudymo]
  Shelfmark
  F5-A2-444
  Date
  17--], (1598)
  View object
 • Title
  „Владислав четвертый... король Польский...". [Žemaičių žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A2-458
  Date
  1645 01 27
  View object
 • Title
  „Ja Jan Mikołajewicz Sarafinowicza Ziemienin..."
  Shelfmark
  F5-A2-460
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских повету Ковенского. [Skundas dėl užpuolimo ir apiplėšimo]
  Shelfmark
  F5-A2-481
  Date
  1674
  View object
 • Title
  Jozef z Eklow Hylzen Woiewoda Mśćisławski Sądowy Pttu Brasł Starosta etc. [Breslaujos pilies teismo šaukimai]
  Shelfmark
  F5-A26-4639-4641
  Date
  1779, 1786
  View object
 • Title
  [Žemaičių pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A27-4671
  Date
  1748 08 23
  View object
 • Title
  [Gydytojo liudijimas apie sumušimus]
  Shelfmark
  F5-A27-4826
  Date
  1811 08 19
  View object
 • Title
  Memoriałł
  Shelfmark
  F5-A3-685
  Date
  16--
  View object
 • Title
  „Я Ян Станиславович Лойба земенин..." [Sutartis dėl bylos nutraukimo]
  Shelfmark
  F5-A4-918
  Date
  1604
  View object
 • Title
  „Actum in Curia Regali Stezicensi...“ [
  Shelfmark
  F5-A4-998
  Date
  1616
  View object
 • Title
  „Ja Jenerał napodpisię ręki mey...". [Vaznio pakvitavimas apie sužalotų valdinių apžiūrą]
  Shelfmark
  F5-A5-1110
  Date
  1676
  View object
 • Title
  „Notacya Roku 1712...". [Sumuštų žmonių sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A5-1131
  Date
  1712 10 12
  View object
 • Title
  „W Roku 1806 mca Junij 4 dnia wydanym Rewersem..."
  Shelfmark
  F5-A5-1492
  Date
  1806 06 04
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkomierskiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A6-1517
  Date
  1768 05 27
  View object
 • Title
  „Źałował y Soleniter Protestował sie..." [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A6-1521
  Date
  1687
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ суррогаторских князства Жомойтского. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A6-1582
  Date
  1678
  View object
 • Title
  „Я Миколая Криштофа Радивила кнжати на Несвижу...". [Trakų pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-1929
  Date
  1594 05 03
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Vaznio skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2024
  Date
  1608 01 05
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2031-2032
  Date
  1603
  View object
 • Title
  „Actum in Curia Regia Stęzycensis...“
  Shelfmark
  F5-A9-2155
  Date
  1726
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Witebskiego. [Vitebsko pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2170
  Date
  1712 11 07
  View object