Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Указ Правительствующего Сената
  Shelfmark
  F5-A1-155
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Regestr...Pieniędzy w Imienie Ludwinowie
  Shelfmark
  F5-A1-200
  Date
  1752-1753, 1757
  View object
 • Title
  „Specyfikacja opłacających się z Hrabstwa Zdzięcielskiego Rocznych Podatkow..."
  Shelfmark
  F5-A1-246
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Percepta w Gotowym Groszu.Expens Gotowego Groszu
  Shelfmark
  F5-A1-2,5-7,A1-225,A1-226
  Date
  1819-1823
  View object
 • Title
  „Dziesiąty Grosz wniesiony do Kasy Skarbowey przez Kredytorow..."
  Shelfmark
  F5-A1-268
  Date
  1797
  View object
 • Title
  [Duomenys apie surinktus mokesčius ir duokles]
  Shelfmark
  F5-A1-29
  Date
  1798
  View object
 • Title
  „O przychodzie i rozchodzie w kasie Stolinskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-35
  Date
  1822-1823
  View object
 • Title
  Dalszy Rozchod Pieniędzy
  Shelfmark
  F5-A1-41
  Date
  1823
  View object
 • Title
  Mokesčių kvitai
  Shelfmark
  F5-A1-51-53
  Date
  1790
  View object
 • Title
  „Miedzy...Franciszkiem Maxymilianem Hrabią z Tęczyna Osolinskim Podskarbim Nadwornym Koronnym..."
  Shelfmark
  F5-A1-63
  Date
  17--], (1724 10 06)
  View object
 • Title
  [Karinio mokesčio kvitas]
  Shelfmark
  F5-A1-67
  Date
  1721
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-68
  Date
  1720
  View object
 • Title
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Shelfmark
  F5-A10-2288
  Date
  1728
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdtwa Wilenskiego. [Pranešimas apie atleidimą nuo mokesčių]
  Shelfmark
  F5-A12-2691-2692
  Date
  1712
  View object
 • Title
  [Sumokėtų mokesčių kvitai]
  Shelfmark
  F5-A12-2744
  Date
  1792
  View object
 • Title
  Августейший Монарх ! Всемилостивейший Государь ! [Bernardo Kęstučio Gedimino prašymas]
  Shelfmark
  F5-A16-3622
  Date
  1870 03 26
  View object
 • Title
  Wieś Mysluki. [Palivarkų Voupos seniūnijoje inventorius]
  Shelfmark
  F5-A16-3672
  Date
  1776
  View object
 • Title
  Excerpt z Rewizyi Roku 1770 Folwarku Odynowskiego uczynioney Pu Rawskiemu Administratorowi do wybrania czynszow wypisany y oddany. [Valstiečių...
  Shelfmark
  F5-A16-3686
  Date
  1770
  View object
 • Title
  Intrata Gołego Grosza z Dobr Wołynskich Klucza Kilikijowskiego
  Shelfmark
  F5-A16-3697
  Date
  1752
  View object
 • Title
  Folwark Wyhanow z Awulsem Doubniewem
  Shelfmark
  F5-A16-3702
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Folwark Tumin z Awulsem Lumną
  Shelfmark
  F5-A16-3702-1
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Opisanie Zabudowania Dwornego. [Suražo klebonijos inventorius]
  Shelfmark
  F5-A16-3703
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Od Raty 23 az do Raty 35 zakładałem za kamienicę..."
  Shelfmark
  F5-A16-3715/1
  Date
  1734
  View object
 • Title
  Mokesčių kvitai
  Shelfmark
  F5-A2-355-357,359-361
  Date
  1812-1819
  View object
 • Title
  Rekrūto mokesčio kvitas
  Shelfmark
  F5-A2-358
  Date
  1811 12 06
  View object
 • Title
  Remanent z Dellaty Wodzttwa Min. wynikaiący
  Shelfmark
  F5-A2-380
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Pakvitavimas apie sumokėtus žemės mokesčius
  Shelfmark
  F5-A2-388
  Date
  1784 10 13
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского
  Shelfmark
  F5-A2-455
  Date
  1616 08 09
  View object
 • Title
  [Mokesčių žiniaraštis]
  Shelfmark
  F5-A2-492
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Wota ktory zapłacili za ratę decembrową
  Shelfmark
  F5-A2-523
  Date
  1786 03 31
  View object
 • Title
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Shelfmark
  F5-A20-4034
  Date
  1643 12 10
  View object
 • Title
  Laiškas Juozui Micevičiui, Pinsko metropolijos ekonomui
  Creator
  Jackowski
  Shelfmark
  F5-A20-4093/1
  Date
  18--
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie surinktus iš valstiečių mokesčius]
  Shelfmark
  F5-A20-4184,4192
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Shelfmark
  F5-A20-4194
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Жикгимонт божью милостью король Польский..." [Įsakas Vilniaus magistratui]
  Shelfmark
  F5-A21-4231
  Date
  1530 07 06
  View object

Pages