Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Place

Show more

Rights

 • Title
  „List odemnie Władysława Gabryałowicza y odemnie...". [Pakvitavimas apie išmokėtą kraitį]
  Shelfmark
  F5-A27-4776-4777
  Date
  1708
  View object
 • Title
  Potwerzenie Zemeninu Kijewskomu na Imeney co w Powete Słonimskom w Wołosti Zdytowskoy
  Shelfmark
  F5-A21-4286
  Date
  17--], (1555-1641)
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Dowgiałło Woyski Starodubowski...". [Kraičio skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4768
  Date
  1754 10 01
  View object
 • Title
  „List dobrowolny wieczysto kwitacyiny zrzeczony zapis...". [Pakvitavimas apie išmokėtą kraitį]
  Shelfmark
  F5-A27-4778,4781
  Date
  1722
  View object
 • Title
  „Regestr Rzeczy Jej Msci Panny Katarzyny Roskiej sprawionych przez Wielmozną Panią Katarzyne z Krotoszyna Hlebowiczową..."
  Shelfmark
  F5-A21-4284
  Date
  1593 05 11
  View object
 • Title
  „My Jozef y Teresa z Tarasowiczow Romanowscy..."
  Shelfmark
  F5-A5-1428
  Date
  1779 07 19
  View object
 • Title
  „Miedzy Jeymoscią Panią Katarzyną Tertii voti Radwanską wdową...". [Sutartis dėl kraičio skyrimo]
  Shelfmark
  F5-A9-2154
  Date
  1704 01 21
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie gautas pinigų sumas]
  Shelfmark
  F5-A7-1707
  Date
  1812, 1814
  View object
 • Title
  „Judicium Compositum Feria Sexta...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1513
  Date
  1743
  View object
 • Title
  „Jakub Giedymin KXL, wszystkie obowiązki prawne...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A9-2182
  Date
  1780
  View object
 • Title
  „Ja Antoni y ja Marianna Jachimowiczowie małźąkowie..."
  Shelfmark
  F5-A6-1538
  Date
  1742 12 07
  View object
 • Title
  „Actum in Curia Regali Stężycensi...“
  Shelfmark
  F5-A9-2001
  Date
  1630
  View object
 • Title
  „Actum in Castro Regio Drohiciensi...“
  Shelfmark
  F5-A9-2238
  Date
  1643 12 08
  View object
 • Title
  „Ja nizey wyrazona czynie wiadomo...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2185
  Date
  1781 02 22
  View object
 • Title
  [Sutartis dėl kraičio skyrimo]
  Shelfmark
  F5-A9-2124
  Date
  1722, 1763
  View object
 • Title
  „Ja Bartłomiey wzglęndem starszenstwa małźenskiego y Ja Rozalia...".[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1557
  Date
  1770 06 04
  View object
 • Title
  „Ja Bazyli y Helena Bobrukiewiczowie...".[Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A5-1121
  Date
  1751 06 21
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomirski Sądowy...". [Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A4-980
  Date
  1749 03 29
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas apie kraičio gavimą]
  Shelfmark
  F5-A2-507
  Date
  17--
  View object