Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Status Causae Kamienicy Ladzikowskiey, nunc Plebanskiey Ao 1728
  Shelfmark
  F5-A10-2288
  Date
  1728
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jakub Hladowicki Rektor Kollegium y Akademij Wilenskiey Societatis Jesu...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A10-2289
  Date
  1704 02 04
  View object
 • Title
  „Ja Hanus Salwader y Ja Katarzyna Herklinkowna Hanusowa Salwaderowa...". [Namo Šv. Jono g., Vilniuje, įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2300,2304
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Sawicki Ziemianin JKrsci Woiewodztwa Trockiego czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2301
  Date
  1698 05 17
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Wawrzyniec Bordynski czynie wiadomo...". [Pakvitavimas apie skolos grąžinimą]
  Shelfmark
  F5-A10-2302
  Date
  1698 05 18
  View object
 • Title
  „Nicolaus Stephanowicz Pac...Episcopus...". [Baltramiejaus Ladziko testamentas]
  Shelfmark
  F5-A12-2688
  Date
  1702, (1676)
  View object
 • Title
  „Sabbatho pridie Festi...". [Namo Vilniuje dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2689-2690
  Date
  1703 07 21
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdtwa Wilenskiego. [Pranešimas apie atleidimą nuo mokesčių]
  Shelfmark
  F5-A12-2691-2692
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „Kopia z Lustracij Miasta JKm Wilna..."
  Shelfmark
  F5-A12-2694
  Date
  1724
  View object
 • Title
  „My niźey podpisami wyraźeni, oznaymuiemy...". [Namų Vilniuje mainų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A12-2700
  Date
  1713 08 02
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Jan Zgirski S. Th. Doctor Prałat Kustosz y Ja Xiądz Marcin Woronowicz...". [Garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2708-2709
  Date
  1694 06 04
  View object
 • Title
  Informacya o Kamienicy Ładzikowskiey nowiter nabytey w Roku 1704
  Shelfmark
  F5-A12-2715
  Date
  1704
  View object
 • Title
  Stanisław August Król Polski. [LDK asesorių teismo šaukimai]
  Shelfmark
  F5-A12-2718-2719,2722-2723
  Date
  1778 02 14
  View object
 • Title
  Stanisław August Król Polski. [LDK asesorių teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2720-2721
  Date
  1777
  View object
 • Title
  [Sumokėtų mokesčių kvitai]
  Shelfmark
  F5-A12-2744
  Date
  1792
  View object
 • Title
  „My niźey na Podpisie wyraźeni, czyniemy wiadomo tym kontraktem..." [Namo Vilniuje nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A12-2746-2747
  Date
  1715 02 24
  View object
 • Title
  „List odemnie Jana Hołowarzewskiego Mieszczanina y Kupca Wilenskiego...". [Namo Vilniuje perleidimo už skolas raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2756
  Date
  1691
  View object
 • Title
  Woyt Burmistrze y Raycy Miasta JKMsci Wilna. [Namo Vilniuje pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A12-2770-2771
  Date
  1633 09 03
  View object
 • Title
  „Ja Daniel Łęczycki drukarz miasta Wileńskiego zeznawam...". [Namo Vilniuje įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A12-2788-2789
  Date
  1591 12 23
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых кгродских воеводства Виленского. [Namo Vilniuje pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A16-3669
  Date
  1576 11 12
  View object
 • Title
  [Dokumento apie Lipskos namą Vilniuje fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A16-3711c
  Date
  1730
  View object
 • Title
  „Od Raty 23 az do Raty 35 zakładałem za kamienicę..."
  Shelfmark
  F5-A16-3715/1
  Date
  1734
  View object
 • Title
  Видимус с книг головных трибуналных у Вилни одправованых. [Namo Vilniaus Užupyje pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A2-468/2
  Date
  1635, (1610)
  View object
 • Title
  „Zacnie Urodzonemu JMsci Panu Janowi Raiskiemu z Raiska...". [Danieliaus Kulidovskio Kušelio prašymas]
  Shelfmark
  F5-A2-495
  Date
  1644
  View object
 • Title
  „Od Bazylego Jachymowicza Woyta...Miasta Nowogrodzkiego...". [Naugarduko magistrato teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4109/1
  Date
  1646 12 18
  View object
 • Title
  Тестамент пана Ивана Андреевича подскарбего дворнего
  Shelfmark
  F5-A21-4233
  Date
  1554 08 24
  View object
 • Title
  „Благословение Селивестра божью милостью архиепископа митрополита Киевскаго..."
  Shelfmark
  F5-A21-4238/1
  Date
  apie 1556-1567
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских враду воеводства Виленского. [Onos Svirskos testamentas]
  Shelfmark
  F5-A21-4244/1
  Date
  1588 01 20
  View object
 • Title
  „Жикгимонт божью милостью король Польский...". [Pranešimas apie dovanotą Vilniaus cerkvei namą Vilniuje]
  Shelfmark
  F5-A21-4268
  Date
  1532
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Kommissyi Boni Ordinis Miasta JKmsci Lidy. [Namo Lydoje perleidimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A21-4280
  Date
  1787, (1644)
  View object
 • Title
  „Excerpt Dekretu oczywistego Sądu Taxatorsko-Exdiwizorskiego massy funduszu zeszłego Kamerjunkra Sulistrowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A26-4531
  Date
  1835
  View object
 • Title
  „Excerptt z Taryffy w Ru 1758 msca 7br 15 sporządzoney..."
  Shelfmark
  F5-A26-4642
  Date
  1758
  View object
 • Title
  „Roku 1775...Taxa Częsci Kamienicy quondam Kiszczynska...". [Namo Vokiečių g., Vilniuje, inventorinis aprašymas]
  Shelfmark
  F5-A27-4755
  Date
  1775
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Wilenskiego. [Namo Didžiojoje gatvėje, Vilniuje, inventorius]
  Shelfmark
  F5-A27-4756-4757
  Date
  1723
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Dowgiałło Woyski Starodubowski...". [Kraičio skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4768
  Date
  1754 10 01
  View object

Pages