Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Place

 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A27-4694,4700
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских враду грскогo Вилкомирского. [Liudijimas apie gaisrą]
  Shelfmark
  F5-A4-905
  Date
  1661 05 30
  View object
 • Title
  „Excerpt Procesu do Protokułu Potocznego Sądow Ziemskich Powiatowych Rohaczewskich...". [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A7-1663
  Date
  1805, (1799)
  View object
 • Title
  Tomasz Ignacy Zienkowicz Kustosz Prałat Kathedralny, Wilenski, Proboszcz Borysowski y Mątwidowski. [Leidimas statyti namus]
  Shelfmark
  F5-A9-2102
  Date
  1748 09 02
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских воеводства Витебского. [Liudijimas apie namų sudeginimą]
  Shelfmark
  F5-A9-2277
  Date
  1652 03 16
  View object