Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

 • Title
  Laiškas Aleksandrui Povilui Sapiegai, Lietuvos didžiajam maršalkai
  Creator
  Hurko
  Shelfmark
  F5-A29-5416
  Date
  1719 10 20
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Mikołay Radziwił Xze...". [Kristupo Palubinskio palikimo dalybų byla]
  Shelfmark
  F5-A29-5405-5407
  Date
  1686-1690
  View object
 • Title
  „W Imie Troycy Przenaswietszey...". [Povilo Jono Sapiegos, LDK didžiojo etmono, testamentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5409
  Date
  1665 12 26
  View object
 • Title
  [Sutarties su Vilniaus kapitula fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5257
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Gabrieliaus Kolendos, Polocko arkivyskupo, bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5277-5278
  Date
  1659-1660
  View object
 • Title
  „Regestr spisania budowania poddanych zboźa zasianego y inszych rzeczy Imienia Oławskiego..."
  Shelfmark
  F5-A29-5252
  Date
  1605
  View object
 • Title
  „Ja Zophia Ostrowska Ostafieiowa Hołubicka Korsakowa Woysk. Połocka czynię wiadomo...". [Zofijos Korsakovos garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A29-5275
  Date
  1643 07 25
  View object
 • Title
  „Ograniczenie podczas pomiary Maiętności Dukszt..."
  Shelfmark
  F5-A29-5254
  Date
  1683 06 16
  View object
 • Title
  „Яко наеблишое сукцесорце..". [Kotrynos Stetkevičiovnos palikimo bylos fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5240
  Date
  16--
  View object
 • Title
  [Alovės dvaro, Trakų vaiv., įkeitimo ir pardavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5243,5246-5248
  Date
  1690-1692
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судов головных трибунальных у Вильни отправованых. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5212
  Date
  18--], (1604 05 17)
  View object
 • Title
  [Dalies Alovės dvaro, Trakų vaiv., pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A29-5244
  Date
  1817, (1605 06 07)
  View object
 • Title
  Wiadomość o Kassie Włoscianskiey Wazgiliskiey
  Shelfmark
  F5-A28-5153
  Date
  1831-1833
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Shelfmark
  F5-A28-5120_1
  Date
  1833 12 22
  View object
 • Title
  [Ignoto Šukštos skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A28-5097
  Date
  1804-1809
  View object
 • Title
  Reiestr Dokumentow tyczących się Maiątku Seminarium Dyecezalnego Wilen. Wazgieliszek, w Powiecie Wilen. połoźonego
  Shelfmark
  F5-A28-5154
  Date
  1817
  View object
 • Title
  List JW Łopatta do Proboszcza So Stefana WJ Xiędza Turczynowicza
  Shelfmark
  F5-A28-5089-5092,5106
  Date
  18--], (1761-1810)
  View object
 • Title
  [Jotainių dvaro, Upytės pav., eksdivizinio teismo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A28-5096,5107
  Date
  1804-1810
  View object
 • Title
  „Ksiąźka Akcyzy płacącey się ze Dworu do Kassy włoscianskiey..."
  Shelfmark
  F5-A28-5120
  Date
  1823-1829
  View object
 • Title
  „Перевод из Польской Газеты Курьера Литовскаго N 13 ..". [Įsakas Eksdiviziniam Sidros dvaro teismui]
  Shelfmark
  F5-A28-5110
  Date
  1812, (1811)
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego. [Adomo Mykolo Odlianickio Počobuto testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4993-4994
  Date
  1704 12 14, (1704 12 08)
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Vilniaus vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A28-5038
  Date
  1647 03 09
  View object
 • Title
  „Ja Stephan Dawidowicz Kiełczewski Ziemianin JKmsci Xięstwa Zmuydzkiego...". [Dalies dvarelio dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4871,4873
  Date
  1696 07 17, 1698
  View object
 • Title
  „Ukaz Jego Imperatorskiey Mości...". [Vilniaus konsistorijos įsakas Kupiškio klebonui]
  Shelfmark
  F5-A28-4959
  Date
  1821 05 21
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kazimiero Laumianskio testamento patvirtinimas]
  Shelfmark
  F5-A28-4964
  Date
  1706 04 10, (1705)
  View object
 • Title
  „Reiestr spisania spraw pozostałych po nieboszczyku Jeo Mci panu Janu Korsaku..."
  Shelfmark
  F5-A28-5041
  Date
  1648 05 27
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Ziemskich Powiatu Słonimskiego. [Garantijos raštas dėl išmokų Ivacevičų altarijai]
  Shelfmark
  F5-A28-4876-4877
  Date
  1803 09 10
  View object
 • Title
  „Ja Jan Moygis obywatel Wostwa Wilenskiego zeznawam...". [Maigių palivarko pardavimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A28-4981-4983
  Date
  1737
  View object
 • Title
  „List odemnie Jerzego Korsaka...". [Jurgio ir Kristinos Korsakų garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-5040
  Date
  1648
  View object
 • Title
  „W ymie Oyca y Syna...". [Stepono Kelčevskio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4870,4872
  Date
  1698 09 02
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Pttu Wilenskiego. [Medikių kaimo inventoriai]
  Shelfmark
  F5-A27-4739
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Wypis s knih hrodskich wradu woiewodztwa Wilenskoho. [Bylos dėl palivarko Vilniaus pav. dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4643-4644
  Date
  S. a.], (1597)
  View object
 • Title
  Pinsko pilies teismo dekretas Osovo dvaro savininkų byloje su Pinsko ir Turovo vyskupu
  Shelfmark
  F5-A21-4271
  Date
  1741 03 08
  View object
 • Title
  „List odemnie Samuelli Steygwiły...". [Pakvitavimas apie išmokėtą dalį iš Pamūšio dvaro]
  Shelfmark
  F5-A27-4770
  Date
  17--
  View object

Pages