Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

 • Title
  „Wyznaczenie JPanu Lissowskiemu Ekonomowi Folwarku Bereźek ...". [Sumokėto atlyginimo žiniaraštis]
  Shelfmark
  F5-A31-5580/1
  Date
  1827 01 21
  View object
 • Title
  [Sapiegų sekretoriaus Garbovskio rašteliai]
  Shelfmark
  F5-A31-5572,5578-5579
  Date
  1827 08 22
  View object
 • Title
  Protokoł Pism Administracyi w roznych Rekwizycyach Rządowych Fundowych Ekonomicznych Co do Rekrutow oraz wydanych Swiadectw Włoscianom dla zaięcia się słuzbą u Postronnych. Co do Podatkow y w dalszych Artykułach czynionych
  Shelfmark
  F5-A31-5571,5573,5575-5577
  Date
  1806, 1823-1827
  View object
 • Title
  Rejestr Soszowski roku 1600
  Shelfmark
  F5-A31-5569
  Date
  1601
  View object
 • Title
  [Dienoraštis]
  Creator
  Sapieha, Michał Antoni
  Shelfmark
  F5-A31-5568
  Date
  1738-1745
  View object
 • Title
  [Sapiegų archyvo Derečine, Slanimo pav., gaunamų ir siunčiamų raštų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-A31-5570
  Date
  1794-1840
  View object
 • Title
  Swiadectwo. [Šiaulių žemės teismo liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A31-5555
  Date
  1817 03 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdztwa Minskiego. [Kazimiero ir Vladislovo Steckevičių skundas]
  Shelfmark
  F5-A30-5549
  Date
  1737 09 14
  View object
 • Title
  „Ja Michał Władysław Andrzeiewicz Bałkiewicz a ja Helena Teodorowiczowna Rosalska...". [Dvaro Lydos pav. pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A30-5546
  Date
  1696 04 09
  View object
 • Title
  Kopia Kwitow do stawionego Magazyna z Ziemi z Nakazu Rządowego Roku 1815
  Shelfmark
  F5-A30-5539
  Date
  1815
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kristupo Krobanovskio skundas]
  Shelfmark
  F5-A30-5529
  Date
  1700 01 07
  View object
 • Title
  „Ja Eleonora Kijanowska Zenowiczowa Staroscina Linowska czynię wiadomo...". [Turto dovanojimo vaikams dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A30-5497-5498
  Date
  1721 08 20
  View object
 • Title
  „Inwentarz maiętnosci Kuszlan Dorgiszek w Powiecie Oszmianskim lezącą..."
  Shelfmark
  F5-A30-5495
  Date
  1700 04 07
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw na Maiętnosc Szylniki y Pakalniki..."
  Shelfmark
  F5-A30-5494/1
  Date
  1705 09 12
  View object
 • Title
  „Ja Hieronim Ciechanowicz Pisarz Ziemski Smolenski ...". [Sutartis dėl valdų žemės ribų nustatymo]
  Shelfmark
  F5-A30-5494
  Date
  1695 11 18
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Pusės Antašventės dvarelio įkeitimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A30-5476
  Date
  1673 07 31
  View object
 • Title
  „Ja Michał Poderecki Woyski Bełski...". [Antašventės palivarko įkeitimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A30-5469,5473
  Date
  1708 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Alexander Andrzeiewicz z Skirmina Kisiełł a ia...". [Gelvonų dvaro dalies pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A30-5465
  Date
  17--], (1642 04 26)
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Głownych Trybun. Spraw Wieczystych w Wilnie Expedyowanych. [Turto dalybų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A30-5463
  Date
  1717 05 26
  View object
 • Title
  „Ja Paweł Mikołaiewicz Marcinkiewicz Podstoli Powiatu Wiłkomierskiego...". [Gelvonų dvaro dalies pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A30-5462,5462a
  Date
  1640
  View object
 • Title
  „Gabriel Sipowicz Ciwun Szawdowski...". [Komisarų teismo sprendimas kreditorių byloje su Jonu Marcinkevičium]
  Shelfmark
  F5-A30-5457
  Date
  1673 09 26
  View object
 • Title
  „Я Сымон Забело Хрщонович Судья кгродский Виленский...".[Gelvonų dvarelio išpirkimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A30-5453-5456,5458-5459,5461
  Date
  1606-1608
  View object
 • Title
  Produkt w Sprawie WWJchm PPw Thomasza y Barbary z Źabow Marcinkiewiczow Podczaszych Wa Wilen. przko W. W. Janowi z Ludynghauzu Wolfowi Stolnikowi Wa Smolen
  Shelfmark
  F5-A30-5451
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Regestr Dokumentow na Giełwany Powicinie w Woiewodztwie Wilenskim leźące..."
  Shelfmark
  F5-A30-5449
  Date
  1787 07 30
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw Maiętnosci Giełwan Obligow Zapisow roznych..."
  Shelfmark
  F5-A30-5448
  Date
  1671 07 15
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw Jmci Panu Marcinkiewiczowi Podsędkowi Powiatu Upitskiego...". [Gelvonų dvaro dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A30-5447
  Date
  1681
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Grodzkich Powiatu Kowienskiego. [Simono Siručio fundacija Babtų bažnyčiai]
  Shelfmark
  F5-A30-5441
  Date
  1778 08 19, (1746)
  View object
 • Title
  Laiškas Aleksandrui Povilui Sapiegai, Lietuvos didžiajam maršalkai
  Creator
  Hurko
  Shelfmark
  F5-A29-5416
  Date
  1719 10 20
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Mikołay Radziwił Xze...". [Kristupo Palubinskio palikimo dalybų byla]
  Shelfmark
  F5-A29-5405-5407
  Date
  1686-1690
  View object
 • Title
  „W Imie Troycy Przenaswietszey...". [Povilo Jono Sapiegos, LDK didžiojo etmono, testamentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5409
  Date
  1665 12 26
  View object
 • Title
  [Sutarties su Vilniaus kapitula fragmentas]
  Shelfmark
  F5-A29-5257
  Date
  1806
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Gabrieliaus Kolendos, Polocko arkivyskupo, bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5277-5278
  Date
  1659-1660
  View object
 • Title
  „Regestr spisania budowania poddanych zboźa zasianego y inszych rzeczy Imienia Oławskiego..."
  Shelfmark
  F5-A29-5252
  Date
  1605
  View object
 • Title
  „Ja Zophia Ostrowska Ostafieiowa Hołubicka Korsakowa Woysk. Połocka czynię wiadomo...". [Zofijos Korsakovos garantijos raštas]
  Shelfmark
  F5-A29-5275
  Date
  1643 07 25
  View object
 • Title
  „Ograniczenie podczas pomiary Maiętności Dukszt..."
  Shelfmark
  F5-A29-5254
  Date
  1683 06 16
  View object

Pages