Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

 • Title
  [Valstiečių sumokėtų mokesčių registravimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4788-4790,4796
  Date
  1804-1821
  View object
 • Title
  Władysław IV. [Vaznio raliacija]
  Shelfmark
  F5-A29-5422
  Date
  1633 02 14
  View object
 • Title
  „Ja Krzysztoph Stanisławowicz Kiszka dworzanin Je Kro Mci zeznawam...". [Pakvitavimas Vilniaus vaivadai Leonui Sapiegai]
  Shelfmark
  F5-A29-5412
  Date
  1624 06 03
  View object
 • Title
  „Ja Anna na Ostrogu Chodkiewiczowa Woiewodzina Wilenska...". [Garantijos raštas Vilniaus vaivadai Leonui Sapiegai]
  Shelfmark
  F5-A29-5413
  Date
  1625 10 07
  View object
 • Title
  Birki. Maciey Orszewski po Jozefie. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4823,4829,4831,4834
  Date
  1809-1822
  View object
 • Title
  Zascianek Gaie. Jakub Strazdas czyly Antoni Strazdas. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4818,4828
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Teraliszki. Symon Orszewski. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4800
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Ksiąźka Jana Matulanca do zapisywania opłacaiących Podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4793,4795,4797
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  [Sklypo ir pastatų Ūlyčėlės kaime, Vilniaus pav., nuomos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4798,4837-4854,4856-4860
  Date
  1800-1821
  View object
 • Title
  [Valstiečių sumokėtų mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4786/1-4787,4804
  Date
  1803-1830
  View object
 • Title
  Zascianek Lubkiszki. Jan Ruskanis. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4794
  Date
  1812-1822
  View object
 • Title
  Ksiąźka Krzysztofa Rodziewicza do zapisywania opłacaiących podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4786,4791-4792
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  „Ja Mateusz Lwowicz Kasianowicz y Ja Halszka Janowna Ukolska Kasianowiczowa...". [Palivarko įkeitimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4725-4726,4731
  Date
  1671
  View object
 • Title
  „W Imię Panskie stan się ku wieczney pamięci...". [Vaitiekaus Jarčevskio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4746-4749
  Date
  1603 08 22
  View object
 • Title
  „Inwentarz Maiętnośći naszey Myszkowszczyzny y Spisanie Budynku..."
  Shelfmark
  F5-A27-4724
  Date
  1667 03 19
  View object
 • Title
  „Przychod źyta w ziarnie..."
  Shelfmark
  F5-C11-925-926
  Date
  1605-1608
  View object
 • Title
  „Wyznaczenie JPanu Lissowskiemu Ekonomowi Folwarku Bereźek ...". [Sumokėto atlyginimo žiniaraštis]
  Shelfmark
  F5-A31-5580/1
  Date
  1827 01 21
  View object
 • Title
  [Sapiegų sekretoriaus Garbovskio rašteliai]
  Shelfmark
  F5-A31-5572,5578-5579
  Date
  1827 08 22
  View object
 • Title
  Protokoł Pism Administracyi w roznych Rekwizycyach Rządowych Fundowych Ekonomicznych Co do Rekrutow oraz wydanych Swiadectw Włoscianom dla zaięcia się słuzbą u Postronnych. Co do Podatkow y w dalszych Artykułach czynionych
  Shelfmark
  F5-A31-5571,5573,5575-5577
  Date
  1806, 1823-1827
  View object
 • Title
  Rejestr Soszowski roku 1600
  Shelfmark
  F5-A31-5569
  Date
  1601
  View object
 • Title
  [Dienoraštis]
  Creator
  Sapieha, Michał Antoni
  Shelfmark
  F5-A31-5568
  Date
  1738-1745
  View object
 • Title
  [Sapiegų archyvo Derečine, Slanimo pav., gaunamų ir siunčiamų raštų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-A31-5570
  Date
  1794-1840
  View object
 • Title
  Swiadectwo. [Šiaulių žemės teismo liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A31-5555
  Date
  1817 03 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wdztwa Minskiego. [Kazimiero ir Vladislovo Steckevičių skundas]
  Shelfmark
  F5-A30-5549
  Date
  1737 09 14
  View object
 • Title
  „Ja Michał Władysław Andrzeiewicz Bałkiewicz a ja Helena Teodorowiczowna Rosalska...". [Dvaro Lydos pav. pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A30-5546
  Date
  1696 04 09
  View object
 • Title
  Kopia Kwitow do stawionego Magazyna z Ziemi z Nakazu Rządowego Roku 1815
  Shelfmark
  F5-A30-5539
  Date
  1815
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Kristupo Krobanovskio skundas]
  Shelfmark
  F5-A30-5529
  Date
  1700 01 07
  View object
 • Title
  „Ja Eleonora Kijanowska Zenowiczowa Staroscina Linowska czynię wiadomo...". [Turto dovanojimo vaikams dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A30-5497-5498
  Date
  1721 08 20
  View object
 • Title
  „Inwentarz maiętnosci Kuszlan Dorgiszek w Powiecie Oszmianskim lezącą..."
  Shelfmark
  F5-A30-5495
  Date
  1700 04 07
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw na Maiętnosc Szylniki y Pakalniki..."
  Shelfmark
  F5-A30-5494/1
  Date
  1705 09 12
  View object
 • Title
  „Ja Hieronim Ciechanowicz Pisarz Ziemski Smolenski ...". [Sutartis dėl valdų žemės ribų nustatymo]
  Shelfmark
  F5-A30-5494
  Date
  1695 11 18
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Виленского. [Pusės Antašventės dvarelio įkeitimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A30-5476
  Date
  1673 07 31
  View object
 • Title
  „Ja Michał Poderecki Woyski Bełski...". [Antašventės palivarko įkeitimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A30-5469,5473
  Date
  1708 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Alexander Andrzeiewicz z Skirmina Kisiełł a ia...". [Gelvonų dvaro dalies pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A30-5465
  Date
  17--], (1642 04 26)
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Głownych Trybun. Spraw Wieczystych w Wilnie Expedyowanych. [Turto dalybų sutartis]
  Shelfmark
  F5-A30-5463
  Date
  1717 05 26
  View object

Pages