Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

 • Title
  „Wiadomość o Przychodzie i Rozchodzie Gotowego Grosza w Prowęcie Zdzięciolskim..."
  Shelfmark
  F5-A1-223-224,227
  Date
  1824-1825
  View object
 • Title
  „Intrata Roczna z Majętności Zdzięcioła..."
  Shelfmark
  F5-A1-237
  Date
  1809
  View object
 • Title
  Przychod Posladow rozmaitych
  Shelfmark
  F5-A1-255
  Date
  1830
  View object
 • Title
  Pakvitavimas
  Shelfmark
  F5-A1-238
  Date
  1804
  View object
 • Title
  „Raport Miesięczny Ekonomiczny i Prowętowy z Folwarku Terebeźowskiego..."
  Shelfmark
  F5-A1-277
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Ignacy Dmochowski Rotm Wolkowyski..."
  Shelfmark
  F5-A1-245
  Date
  1811 03 02
  View object
 • Title
  „Rapportt Miesięczny Kassy Stolinskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-276
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Między Jasnie Oswieconemi Stanisławem y Karoliną z Pociejow Xiązętami Radziwiłłami..."
  Shelfmark
  F5-A1-64
  Date
  1784 03 27
  View object
 • Title
  [Kilnojamo turto sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A1-45
  Date
  1796
  View object
 • Title
  „O przychodzie i rozchodzie w kasie Stolinskiey..."
  Shelfmark
  F5-A1-35
  Date
  1822-1823
  View object
 • Title
  Wypis z Dekrettu Sądu Podkomorsk. co do Kategoryi JWo Houwalta
  Shelfmark
  F5-A10-2312
  Date
  1806 02 14
  View object
 • Title
  „Ograniczenie czyli Obwodnica dla Dobr Izabellina y Wsi Sumiezney Wiciun alias Imieniszek w Woiewodztwie Wilenskim..."
  Shelfmark
  F5-A10-2311
  Date
  1788, (1787)
  View object
 • Title
  Kopia Dekretu. [Bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2309-2310
  Date
  1767
  View object
 • Title
  „Actum in Praedio Rusota dicto ad Ecclesiam Parochialem Grodnensem Pertinente..."
  Shelfmark
  F5-A10-2323-2324
  Date
  1724, 1729
  View object
 • Title
  „W ymie swiętey i nierozdzielnej Troycy...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A12-2763
  Date
  1653
  View object
 • Title
  „Działo się w Maiątku Oławie...". [Dvaro nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A16-3619
  Date
  1847
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A12-2764
  Date
  1653 07 11
  View object
 • Title
  Widimus z Xiąg Głownych Trybunalnych w Wilnie odprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A12-2749-2750
  Date
  1702 11 23
  View object
 • Title
  Intrata Gołego Grosza z Dobr Wołynskich Klucza Kilikijowskiego
  Shelfmark
  F5-A16-3697
  Date
  1752
  View object
 • Title
  Regestra Pieniędzy za przedane Dobra Wołynskie w Kluczu Kilikijowskim w Roku teraznieyszym 1752
  Shelfmark
  F5-A16-3698
  Date
  1752
  View object
 • Title
  „Opisanie Urzędu y Władzy nowo Obstallowanego JPana Ekonoma N oraz puncta niektóre raz na zawsze do Obserwowania, ..."
  Shelfmark
  F5-A16-3673
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Za Scianek Kauliszki koło Rzeki Paupie..."
  Shelfmark
  F5-A2-314
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Opisanie Aktorstwa Niemenczyńskiego
  Shelfmark
  F5-A2-316
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Junij 27 wydałem ex Archivo W Jurewiczowi Komornikowi mappę Walkiewicz..."
  Shelfmark
  F5-A16-3701
  Date
  1817
  View object
 • Title
  „Regestr poddanych czjaglich w Podhorodnej i we Gorodnej..."
  Shelfmark
  F5-A16-3685
  Date
  1593
  View object
 • Title
  Regestr Pomiery Imenja Uzłowiec
  Shelfmark
  F5-A16-3694
  Date
  1806
  View object
 • Title
  „...Inwentarz spisania y podania dworu maietnosci...w Pohorodnej..."
  Shelfmark
  F5-A16-3684
  Date
  1595 03 01
  View object
 • Title
  „List na przyznanie Prawa wlewkowego zastawnego...". [Pasižadėjimas patvirtinti Liachavičų dvaro įkeitimo raštą]
  Shelfmark
  F5-A2-511
  Date
  1778
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski..."
  Shelfmark
  F5-A2-409-410
  Date
  1729
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Starostwa Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A2-406-407,412-415,417-419
  Date
  1727-1745
  View object
 • Title
  „Ja Jan Rymsza czynie wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A2-508
  Date
  1719 04 10
  View object
 • Title
  „W ymie Oyca y Syna..." [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A2-430
  Date
  1708
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских враду гдрского повету ошменского. [Ašmenos pav. vaznio pakvitavimas apie įteiktą pranešimą]
  Shelfmark
  F5-A2-457
  Date
  1651 08 10
  View object
 • Title
  [Lydos pav. dvarelių ir kaimų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A2-529
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Pinskiego
  Shelfmark
  F5-A2-405
  Date
  1774
  View object

Pages