Digital Collections

F5 Miscellaneous collection

Administrative and property documents of confessions and monastic orders that have acted in the territory of the Grand Duchy of Lithuania as well as documents of their pastoral and educational activities, archives of grandees and noblemen, documents of town administration institutions, guilds, documentation of other economic activities, of North-West region of the Tsarist Russia administration and educational institutions.

Topic

 • cancel Dominikonų vienuolynai
Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more
 • Title
  Pakvitavimas Elenai iš Romerių Veisenhofovai
  Shelfmark
  F5-A1-139
  Date
  1762 06 18
  View object
 • Title
  Wypis z knih Sudowych Podkomorskich Wojewodztwa Wilenskoho. [Vilniaus pakamario teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A10-2325
  Date
  1693
  View object
 • Title
  „Z Rozkazu Jaśnie Wielmoźnego Jmść Xiędza Kaspra Kolumny Cieciszowskiego Metropolity Arcy Biskupa Rzymsko-Katolickich Kosciolow w Rosyi...". ...
  Shelfmark
  F5-A11-2386
  Date
  1828 06 06
  View object
 • Title
  „Ja Adam Michałowski Daię tę moią Assekuracją..."
  Shelfmark
  F5-A2-313
  Date
  1746
  View object
 • Title
  „Mieniąc oto iź...". [Paaiškinimai eksdiviziniam teismui]
  Shelfmark
  F5-A2-466
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4097/1
  Date
  1798 04 27
  View object
 • Title
  [Duomenys apie fundacijas domininkonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A23-4329
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Excerpt z Protokułu Sledztwennego Sądu Granicznego Powiatu Trockieko...". [Paparčių dominikonų bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4741
  Date
  1820-1821
  View object
 • Title
  [Trakų pav. vaznio pažeistų valdų ribų apžiūros aktas]
  Shelfmark
  F5-A27-4743
  Date
  1824 03 18
  View object
 • Title
  [Paparčių dominikonų vienuolyno bibliotekininko Augustino Kodelskio tarnybos lapas]
  Shelfmark
  F5-A27-4744
  Date
  1837 04 20
  View object
 • Title
  Lista Kapłanow Klasztoru Poporckiego Dominikańskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4745/1
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Laiškas Stasiulevičiui, Paparčių dominikonų vienuolyno priorui
  Creator
  Jaskoło, Stanisław
  Shelfmark
  F5-A27-4745/2
  Date
  1845 11 09
  View object
 • Title
  „Ignacy Micewicz marszałek b. powiatu Rosienskiego...". [Liudijimai Juozapui Voicechovskiui]
  Shelfmark
  F5-A28-4891-4892
  Date
  1804, 1807
  View object
 • Title
  „Reiestr Xięźy Bernardynow mieszkaiących w Klasztorze Połockim..."
  Shelfmark
  F5-A28-4917
  Date
  1817 01 25
  View object
 • Title
  „Ja nizey mianowany daię...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1539
  Date
  1690 10 13
  View object
 • Title
  Stanisław August Król Polski. [Raseinių dominikonų vienuolyno bylinėjimosi dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A6-1624-1625,1627
  Date
  1788-1793
  View object
 • Title
  Antoni Hryniewicz Sędzia Ziemski Wa Trockiego. [Liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1688
  Date
  1784 06 16
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Klemens Szafarowicz Przeor Conwentu Rosienskiego...". [Sklypo Raseiniuose nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2060
  Date
  1719, 1738-1778
  View object
 • Title
  „Jerzy Antoni Jodko Podkomorzy Powiatu Lidzkiego...".[Šaukimas į pakamario ir komisarų teismą]
  Shelfmark
  F5-A9-2074
  Date
  1758 05 02
  View object
 • Title
  [Liudijimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2078
  Date
  1760 08 12
  View object
 • Title
  „List Dobrowolny Obligacynny Zapis...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A9-2089
  Date
  1744 09 29
  View object
 • Title
  Jan Mikołaj Hrabia Chodkiewicz Generalny XŽ Stta. [Žemaičių pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2112
  Date
  1777 04 20
  View object
 • Title
  Jan Mikołaj Hrabia Chodkiewicz Generalny Xttwa Zmgo Starosta. [Žemaičių pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2114
  Date
  1777 11 27
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Xięstwa Zmudzkiego. [Bylos dėl Laukuvos ir kt. valdų dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2125,2145
  Date
  1719, 1722
  View object
 • Title
  Jakub Julian Milwid Eyragolski, Mateusz Szydłowski Girtokolski Pleban Komisarze
  Shelfmark
  F5-A9-2136,2139-2140
  Date
  1772
  View object
 • Title
  Jan Mikołay Chrabia Chotkiewicz Jeneralny Starosta Xwa Zgo. [Žemaičių pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2159
  Date
  1777
  View object
 • Title
  Jan Mikołay Hrabia Chotkiewicz Jeneral XoZo Starosta. [Žemaičių pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2160
  Date
  1776 06 20
  View object
 • Title
  „August Wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Žemaičių žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2161
  Date
  1728
  View object